Yahudi Mitolojisi

Süleyman, Suleiman, Solomon (Yahudi Mitolojisi)

Süleyman, Suleiman (Arapça سليمان), Solomon (Yunanca Σολομών) Eski Ahit’te David ile Bathşeba’nın bilgeliğiyle tanınan ve İbranice Solomon adıyla oğlu olup, 3. İsrail kralıdır (2. Samuel 12: 24; 1. Tarihler 3: 5). Süleyman’ın MÖ 10. yüzyılda yaşayıp, 40 yıl hüküm sürdüğüne inanılmaktaysa da Kuran’da kral olarak değil bir Yahudi peygamberi (nebi) Süleyman olarak zikredilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yahudi Mitolojisi

Samson (Yahudi Mitolojisi)

SAMSON Eski Ahit (Yargıçlar 13-16) ve Yeni Ahit’te (İbraniler 11:32) bahsi geçen olağanüstü güçlü bir Nasıralının adı olup, Filistinli yerlilere karşı mücadele eden Yahudi göçmenlerin gücünün sembolüdür. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Jacob and Rachel at the Well
Yahudi Mitolojisi

Rahel, Rachel (Yahudi Mitolojisi)

Rahel, Rachel (רָחֵל) Eski Ahit’e göre Yakup peygamberin karısı, Yusuf (Yosef) ile Bünyamin’in (Benyamin) annesi, Lavan’ın küçük kızı ve Lea’nın kardeşinin adıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yahudi Mitolojisi

Musa (Yahudi Mitolojisi)

Musa, Yahudi Mitolojisinde İsrail halkını Mısır’da firavunun zulmünden kurtaran peygamber, lider ve kanun koyucunun adı olup, Levi kabilesinden Amram’ın (İmran) oğlu, Meryem ile Harun’un kardeşidir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Mitoloji

Kurban Geleneği

KURBAN Pek çok kültürde tanrı veya tanrılara yakarmak, bunlardan bir dileğin gerçekleşmesi için yardım dilemek için canlı hayvan veya insanın genelde özel bir sunak veya tapınakta çoğunlukla keserek kanının akıtılarak öldürülmesi eyleminin adıdır. Ayrıca sadece tanrılara değil ölü atalar için düzenlenen libasyon törenlerinde şarap ve biranın yanı sıra hayvan veya insan kanının da kullanıldığı da bilinmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
İslam Yahudi Mitolojisi

İsmail, Ishmael (Yahudi Mitolojisi)

İsmail (Arapça: إسماعيل, İbranice יִשְׁמָעֵאל‬‬), Yahudi Mitolojisinde Abraham’ın (İbrahim) karısı Sarah’ın (Sare) hizmetçisi Hagar’den (Hacer) doğan büyük oğlu olup, İshak’ın 137 yıl yaşamış yarı üvey kardeşidir (Tekvin 16:3, 25:17). Eski Ahit’te İşmael adıyla, Yunanca, Latince ve Arapça’ya İsmail formunda geçen peygamberin adı İbranice İşma (duymak) ve El (Tanrı) kelimelerinin birleşiminden oluşup, “Allah duydu” anlamına gelmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yahudi Mitolojisi

Isaac, İshak (Yahudi Mitolojisi)

Isaac, İshak (Arapça: إسحاق, İbranice: יצחק),  Eski Ahit’e göre İbrahim ile Sarah’ın oğlu, İsmail’in kardeşi ve Yakup ile Esav’ın babasıdır. Kitabın Tekvin bölümünde Abraham 100 karısı Sarah ise 90 yaşındayken Abraham 3 melek tarafından ziyaret edilerek yaşlı çiftin çocuk sahibi olacağı müjdelenmiş, söylenenlere inanmayan karısı doğum yapacağını duyunca gülmüştür. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
İslam Yahudi Mitolojisi

İlyas (Yahudi Mitolojisi)

İLYAS (Arapça:إلياس, إيليا, İbranice: אליהו‎) Eski Ahit’e göre Ahab ve Jezebel döneminde putlara tapan İsrailoğulları kavmini Tanrı’ya yöneltmek için kuraklık zamanlarında yağmur yağdırmak gibi mucizeler göstermişse de halkına küsüp Tanrı’dan göğe yükselmeyi isteyen bir peygamberin adı olup, İbranice Elijah Arapça İlyas olarak bilinmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yahudi Mitolojisi

Harun, Aaron (Yahudi Mitolojisi)

Harun veya Aaron (Arapça: هارون, İbranice: אַהֲרֹן Aaron), Levi kabilesinden Amram ile Jokhebed’in ikinci çocuğu, Musa’nın (Moses) ve Meryem’in (Miriam) ağabeyi, Eleazar, İtamar, Nadab ile Abihu’nun babasıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yahudi Mitolojisi

Hanuka, Hanukkah (Yahudi Mitolojisi)

Hanuka veya Hanukkah, Yahudi Mitolojisinde Makabi halkının tarafından MÖ 166 yılında Makedon kökenli Selevkos hanedanının kovulmasından sonra İkinci Tapınağın yeniden açılışını anmak amacıyla Gregoryen takvimine göre her yıl Aralık ayı sonlarında düzenlenen sekiz gün süreli festivalin adıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Mitoloji

Güvercin, Güvercinler (Mitoloji)

Güvercin, Güvercinler (Latince: Columbiformes) kısa boyun ve bacaklı, küçük başlı, orta büyüklükte kuşların adı olup,yeryüzünde Kutuplar haricinde her yerde bulunan kuşlardır.   Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm Yahudi Mitolojisi

Golem (Yahudi Mitolojisi)

GOLEM Yahudi Mitolojisinde büyünün hayat getirdiği, ruhu olmadığı halde hareket eden kilden yapılmış bir heykelin adı olup, Eski Ahit’te de (Mezmurlar 139: 16) geçmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!