Yahudi Mitolojisi

Süleyman, Suleiman, Solomon (Yahudi Mitolojisi)

Süleyman, Suleiman (Arapça سليمان), Solomon (Yunanca Σολομών) Eski Ahit’te David ile Bathşeba’nın bilgeliğiyle tanınan ve İbranice Solomon adıyla oğlu olup, 3. İsrail kralıdır (2. Samuel 12: 24; 1. Tarihler 3: 5). Süleyman’ın MÖ 10. yüzyılda yaşayıp, 40 yıl hüküm sürdüğüne inanılmaktaysa da Kuran’da kral olarak değil bir Yahudi peygamberi (nebi) Süleyman olarak zikredilmiştir.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Samson (Yahudi Mitolojisi)

SAMSON Eski Ahit (Yargıçlar 13-16) ve Yeni Ahit’te (İbraniler 11:32) bahsi geçen olağanüstü güçlü bir Nasıralının adı olup, Filistinli yerlilere karşı mücadele eden Yahudi göçmenlerin gücünün sembolüdür.

Oku
Jacob and Rachel at the Well
Yahudi Mitolojisi

Rahel, Rachel (Yahudi Mitolojisi)

Rahel, Rachel (רָחֵל) Eski Ahit’e göre Yakup peygamberin karısı, Yusuf (Yosef) ile Bünyamin’in (Benyamin) annesi, Lavan’ın küçük kızı ve Lea’nın kardeşinin adıdır.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Musa (Yahudi Mitolojisi)

Musa, Yahudi Mitolojisinde İsrail halkını Mısır’da firavunun zulmünden kurtaran peygamber, lider ve kanun koyucunun adı olup, Levi kabilesinden Amram’ın (İmran) oğlu, Meryem ile Harun’un kardeşidir.

Oku
Mitoloji

Kurban Geleneği

KURBAN Pek çok kültürde tanrı veya tanrılara yakarmak, bunlardan bir dileğin gerçekleşmesi için yardım dilemek için canlı hayvan veya insanın genelde özel bir sunak veya tapınakta çoğunlukla keserek kanının akıtılarak öldürülmesi eyleminin adıdır. Ayrıca sadece tanrılara değil ölü atalar için düzenlenen libasyon törenlerinde şarap ve biranın yanı sıra hayvan veya insan kanının da kullanıldığı da bilinmektedir.

Oku
İslam Yahudi Mitolojisi

İsmail, Ishmael (Yahudi Mitolojisi)

İsmail (Arapça: إسماعيل, İbranice יִשְׁמָעֵאל‬‬), Yahudi Mitolojisinde Abraham’ın (İbrahim) karısı Sarah’ın (Sare) hizmetçisi Hagar’den (Hacer) doğan büyük oğlu olup, İshak’ın 137 yıl yaşamış yarı üvey kardeşidir (Tekvin 16:3, 25:17). Eski Ahit’te İşmael adıyla, Yunanca, Latince ve Arapça’ya İsmail formunda geçen peygamberin adı İbranice İşma (duymak) ve El (Tanrı) kelimelerinin birleşiminden oluşup, “Allah duydu” anlamına gelmektedir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!