Hint Mitolojisi

Dakşa, Daksha (Hint Mitolojisi)

Dakşa veya Daksha Hint Mitolojisinde Vedik dönem öncesinde bilinen tanrılardan olan Dakşa, yaratıcı tanrılar Prajapatilerden ve gökyüzü tanrısı Aditi’nin (Aditya) de çocuklarından birisi olup, adı “akıllı, becerikli” anlamına gelmektedir. Rigveda’da önce Dakşa’nın Aditi’den doğduğu ardından tersine Aditi’nin Dakşa’dan doğduğu başka bir bölümde ise varlık ve yokluğun Daşka’nın doğum yeri olan Aditi’nin rahmi olduğu paradoksal biçimde kayıtlıdır (X:72- 4,5; X: 5-7).

Oku
Hint Mitolojisi

Budist Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk BUDİST MİTOLOJİ Budizm, 29 yaşındayken yaşadığı sarayı terk edip, Patna’da 7 sene inzivaya çekildikten sonra aydınlanmayı keşfeden Şakya prensi ve düşünür Sidharta Gautama (MÖ 566-486) tarafından Brahman inancına, kurban törenlerine ve sınıf ayrıcalıklarına tepki olarak geliştirdiği felsefi öğretidir.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Mitolojisi

Hinduizm ama özellikle Sanskrit edebiyatı (Ramayana ve Mahabharata gibi manzum eserler ve Puranalar) ile Güney Asya’nın diğer dini eser ve anlatılarından beslenmekte olup, Hint ve Nepal kültürü içerisinde yer almaktadır. Hint mitolojisi süreklilik ve bütünlük arz eden tek parçalı bir yapı olmayıp, farklı bölgelerde farklı zamanlarda gelişmiş mezheplerin tarihi ve felsefi yorum ve anlayışlarının bir arada toplanmış halidir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!