Hint Mitolojisi

Nakula (Hint Mitolojisi)

Nakula,  Hint Mitolojisinde Mahabharata destanında 5 Pandava kardeşten dördüncüsü ve Sahadeva’nın ikizi olup, mitolojik babası Nasatya Aşvin’dir. Kunti ile Pandavalar Hastinapura’ya gittiğinde Nakula, Drona’nın gözetiminde okçuluk ve kılıç eğitimi almış gösterdiği başarı yüzünden Maharathi unvanını almıştır.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Masalları

HİNT MASALLARI Çok sayıda etnik ve kültürel grubun yaşadığı 28 eyaletten oluşan geniş ve tarihi bir coğrafya olan Hindistan’da anlatılan masallar gerek tür gerekse teknik açıdan zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır. Hint masalları ile mitolojisi iç içe geçmiş olup, çeşitli yerel festivallerde Ramayana ve Mahabharata destanları, kimi zaman yarı insan yarı hayvan olarak da tasvir edilebilen kahraman ve tanrılar ile Tenali Raman ve Birbal gibi düzenbazların öyküleri gezgin ozanlarca anlatılmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Harivamsa, Harivamşa (Hint Mitolojisi)

Harivamsa veya Harivamşa, Mahabharata’ya ek (khila) olarak yazıldığı sanılan 16,374 dizelik çalışmanın adı olup, Harivamşa Purana adıyla da bilinmektedir. Orijinal metin Harivamşa parva ve Bhavişyat parva adlı iki bölümden oluşmaktaysa da günümüz metinlerinde (parva) Vişnu parva adlı üçüncü bir bölüm de bulunmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Garuda (Hint Mitolojisi)

Garuda, Hint Mitolojisinde Vişnu’nun üzerine bindiği altın gövdeli bir kuşun adı olup yılanların düşmanı, kuşların kralı olduğuna inanılır. Adı Sanskritçe “kanat” anlamına gelen yaratık, insan bedeni üzerinde bir kartalın gagası ve kırmızı renkli kanatlarına sahiptir.

Oku
Ganges, India
Hint Mitolojisi

Ganj (Hint Mitolojisi])

Ganges, Ganga veya Ganj, Hint Mitolojisinde tüm nehirlerin anası olduğuna ve küçük kız kardeşi Uma ile birlikte cennete yaşadığına inanılan bir nehir tanrıçasının adıdır.

Oku
Hint Mitolojisi

Ganeşa, Ganesha (Hint Mitolojisi)

Ganeşa, Ganesha, Ganapati, Vinayaka, Pillaiyar veya Binayak Hint Mitolojisinde Puranalara göre Şiva ve Parvati’nin oğlu ve Ganaların lideri olan fil kafalı, göbekli, dört kollu bilgelik, öğrenme ve talih tanrısının adı olup, resmi bugün bile hemen hemen tüm Hint evlerinde asılıdır.

Oku
Hint Mitolojisi

Drona (Hint Mitolojisi)

DRONA Mahabharata destanında Kripa’nın kocası, Bharadvaja’nın oğlu ve Aşvathaman’ın babası olan bir rahibin adıdır. Hem Kuru hem de Pandu erkeklerinin savaş hocası (Dronaçarya) olmasına karşın savaşta Kuruların yanında yer almış, Bhişma’nın ölümünden sonra savaşın 5. Günü ordu komutanı olmuş, savaşın 14. Günü öldürdüğü Drupada’nın oğlu tarafından öldürülmüştür.

Oku
Hint Mitolojisi

Arjuna

Makale: Özhan Öztürk Arjuna, Bharata hanedanının büyük destanı Mahabharata’nın Bhagavad Gita bölümünde bahsi geçen cesur ve yakışıklı prensin adı olup, fırtına tanrısı İndra ile prenses Kunti’nin çocukları olan beş Pandu kardeşin üçüncüsüdür. Dvapara çağının en önemli figürlerinden birisi olan Arjuna’nın efsanevi adı “gümüş gibi parıldayan” anlamına gelmekte olup, Bhagavad Gita’da Krişna ona varoluşun sebebini ve insanların tanrılar hakkında bilmesi gerekenleri anlatmıştır.

Oku
Hint Mitolojisi

Mahabharata Destanı

Mahabharata veya Mahabharata Destanı Sanskritçe yazılmış on sekiz kitap (parvan) ve 220.000 manzum mısradan oluşup, Hintlilerin Ramayana’dan sonra gelen ikinci büyük kahramanlık destanının adıdır.  Dünya edebiyatındaki en uzun destan olan Mahabharata iki ayrı anlama gelmekte; Sanskritçe maha ‘büyük’ + bharata ‘atalar’ olarak düşünüldüğünde “Hindistan halkının büyük öyküsü” veya Bharata’nın efsanevi Hindistan kralının adı olduğu göz önüne alındığında “Büyük Kral Baharata” olarak çevrilebilmektedir.  

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!