İtalya Tarihi

Kronolojik İtalya Tarihi 1815-1870

Aşağıda İtalyan yarımadasının birleşmesini sağlayan önemli tarih, olay ve kahramanları içeren sunum kronolojik sıra ile verilmiştir. Bu süreçte yeni kurulacak İtalyan devleti için dört model önerilmiştir. Papa’nın manevi rehberliği altında İtalyan filozof ve politikacı Vincenzo Gioberti’nın liderliğinde geçici bir devlet konfederasyonu İtalyan filozof ve yazar Carlo Cattaneo‘nun laik cumhuriyet federasyonu ki kısa zaman öncesinde ayrılıkçı Lega Nord’un eski lideri Umberto Bossi bu modeli önermişti. Giuseppe Mazzini’nin birleşik cumhuriyeti Piemonteli diplomat Covour kontu Camillo Benso’nun birleşik anayasal monarşisi

Oku
Osmanlı yapıları

Mecidiye Kışlası, Taşkışla

Taşkışla veya Mecidiye Kışlası, İngiliz mimar William James Smith tarafından 1846-1852 arasında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için Yeni Rönesans üslubunda hastane olarak inşa edilen yapı 70 x 40 m ölçülerindeki avlunun etrafında 132 x 95 m alan içerisinde yer almaktadır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Balaklava (Symbolon Limni, Cembalo, Yamboli) ve İnkerman (Bilokamiansk)

Makale: Özhan Öztürk Symbolon Limni[1], Khersonesus Taurica’nın güney sahilinde Khersonesus ile Kienus limanı arasında dar bir boğazın adı olup, Antik Çağ’da Kırımlı korsanlarca üs olarak kullanılmaktaydı.[2] Ortaçağ’da Bizans egemenliğine giren yerleşim 1365’de Cenevizlilerce ele geçirilmiş ve adı Cembalo olarak değiştirilmiştir. Avrupa’ya vebanın 14. yüzyıl ortalarında Kefe veya Cembalo üzerinden Ceneviz gemilerince taşındığı sanılmaktadır. 1475’de kenti ele geçiren Osmanlılar bir yandan Cemballo’yu Yamboli olarak telaffuz edip kullanırken kentin adını “Balıklava” olarak değiştirmişlerdir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Gözleve (Kerkinitis, Eupatoria, Yevpatoria, Kezlev) ve Ermeni Bazar, Armyanskiy Bazar, Armyansk

Makale: Özhan Öztürk Kerkinitis,[1] MÖ 6. yüzyılda Kırım’ın güney batısındaki Kalamiş (Kalamitski) körfezinin kuzeyinde kurulmuş bir Yunan kolonisi olup,[2] Atina, Sinop, Rodos, Ereğli, Khersoneses ve Pantikapea ile ticari ve kültürel ilişkileri bulunan bir liman kentiydi.

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Tersanesi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’dan özellikle MÖ 4. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir gemi inşa merkezi olan[1] Sinop’u 13. Yüzyılda fetheden Selçuklular İç Kale’nin bir bölümü tersaneye dönüştürerek mevcut tersaneyi genişletmiş, Sinop tersanesinde bir Karadeniz filosu oluşturarak Karadeniz’in kuzey sahiline seferler düzenlemişlerdir.

Oku
Silistra
Karadeniz Tarihi

Silistre (Durostorum, Theodoropolis, Drasdar) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Silistre‘de (Bulgarca: Силистра ‘Silistra’, Rumence: Durostor) ilk yerleşim Durostoron veya Durostorum[1], Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda Tuna nehrinin güney yakasında, MS 29 yılında Get topraklarında kurulmuş bir Roma kalesi ve olup, Ptolemy’e göre[2]  “Legio prima Italica” diğer yazarlara göre[3] “Legio XI. Claudia” lejyonunu barındırmaktadır.  Marcus Aurelius döneminde (MS 161-69) önemli bir askeri olarak gelişen kent, MS 294 ve 304’de Diokletian tarafından ziyaret etmiş, 302-302’de kalesi onarılmış, 388’de bir piskoposun ikametgâhı olmuştur. 527-65 tarihlerinde I. Justinian tarafından kalesi onarılan Durostorum 586’da Avarlar tarafından fethedilmiş, MS 7. yüzyılda ilk Bulgar Krallığının parçası…

Oku
Karadeniz Tarihi

Dobruca (Ripa Thraciae) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Dobruca (Dobroudja, Dobruja,Dobroudja, Dobruja, Добруджа, Dobrudža) Tuna nehrinin Silistre’nin kuzeyinde oluşturduğu dirsek ile Karadeniz arasında kalan ve Tuna deltasını da kapsayan tarihi bölgenin adı olup, günümüzde Bulgaristan ve Romanya devletleri arasında ikiye bölünmüş durumdadır[1].

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz Bölgesi: Balkan, Kırım ve Kafkas Göçmenleri

Makale: Özhan Öztürk 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya ve Rumeli Rus işgaline uğramış, Kafkasya’da toprakları işgal edilen Ahıska ve Ahılkelek yörelerinin Müslüman ahalisi Sivas ile Karahisar-i Şarki (Şebinkarahisar) arasına yerleşmiştir.[1]

Oku
Painting of the Siege of Sevastopol.
Karadeniz Tarihi

Kırım Savaşı (4 Ekim 1853-30 Mart 1856)

Kırım Savaşı nasıl başladı? 22 Haziran 1853’de Rus orduları savaş dahi ilan etmeden Eflak ve Boğdan’a girerken Çar bu eylemin savaş kabul edilmemesi gerektiğini o bölgedeki Hristiyanların güvenliğini sağlamak için işgali gerçekleştirdiği iddiasıyla Avrupa devletlerini oyalamaya çalışmış hatta Viyana’da konuyu tartışmak üzere sonuçsuz kalan bir konferans da toplanmıştır. Osmanlı devleti ise 4 Ekim 1853’te Rusya’ya bir nota vererek, Eflak ile Boğdan’ın 15 gün içinde boşaltılması istemiş ama bir sonuç alınmayınca savaş fiilen başlamıştır.

Oku
Constantinople Turkey Military Calvary
Osmanlı yapıları

Selimiye Kışlası

Selimiye Kışlası, Üsküdar ilçesinde Harem sırtlarında yer alan büyük kışla Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı sarayın yerine 1794-99 yılında III. Selim tarafından önce ahşap olarak inşa edilmiştir. Bununla birlikte 1807 Kabakçı Mustafa ayaklanması sırasında kışla yayılınca II. Mahmud döneminde 1827-29 arasında Mimar Krikor Balyan’a bu sefer kagir olarak inşa ettirilmiştir. 3 bin pencereye sahip yapının Marmara cephesi 267 m yan cepheleri ise 200 m uzunluktadır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Rus Çarlığı’nın Kırım’ı ilhakı sonrası Tatar halkının durumu (1783-1939)

Kırım’da Rus toprak sahipleri ve toprak kölesi olmaya zorlanan Tatarların gönüllü göçü   1783’de II. Katerina’nın emriyle gerçekleşen Rus Çarlığı’nın Kırım’ı ilhakı sonrasında Tatarlar kitleler halinde Osmanlı imparatorluğu topraklarına göç etmeye başlarken yerlerine terhis edilmiş Rus askerleri, Kazaklar, Rumlar, Ulahlar, Ermeniler, Almanlar, Bulgarlar ve Yahudiler yerleştirilmiştir. Topraklarının bir bölümü Rus toprak sahipleri pomeşçiklere verilen Tatarlar I. Alexander’in toprak komisyonu ve Katerina’nın kararıyla toprak kölesi olarak istihdam edilemeyince Tatarlara keyfi iş yaptıramayan pomeşçikler yarımadaya dışardan toprak kölesi getirmeyi denemiş, bu çaba başarısız olunca boş kalan topraklar faklı milletlere çeşitli ayrıcalık ve…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!