Esther before Ahasuerus Tintoretto (1518–1594)
Hristiyanlık

Avare Yahudi, Ahasverus (Hıristiyan Mitolojisi)

Avare Yahudi, Hıristiyan Mitolojisinde İsa‘nın çarmıha gerildiği gün sırtında çarmıh taşıyan İsa’ya vurup, alay ettiği için İsa dünyaya tekrar dönene dek amaçsızca dolaşmaya mahkûm olan bir Ortaçağ efsanesi kahramanın adı olup, Ahasverus, Ahasuerus (İbranice אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ; Yunanca Ασουηρος) ve Johannes Buttadaeus olarak da bilinmektedir.

Oku
Hristiyanlık

St. Paul, Aziz Paulus, St. Paul, Pavlus

St. Paul, Aziz Paulus, St. Paul, Pavlus, Hıristiyan Mitolojisinde Pavlik Kiliselerin kurucusu, ilk Hıristiyan keşiş ve ermişin adı olup, Havarilerinin döneminin en önemli karakteri kabul edilmektedir. Şam yolunda İsa’nın kendisine görünmesiyle Hıristiyan olan aziz MS 1. Yüzyılın ortalarında Hıristiyanlık inancını yaymak için Anadolu’yu adım adım dolaşarak çok sayıda kilise kurmuştur.

Oku
Hristiyanlık

Mecdelli Meryem (Hıristiyanlık)

 Mecdelli Meryem, Magdalalı Meryem (Maria Magdalena veya Mary Magdalene), Hıristiyan Mitolojisinde Yeni Ahit’in Markos ve Yuhanna İncillerine göre çarmıha gerildikten sonra dirilen İsa peygamberi görünce imana gelmiş bu yüzden kilise tarafından ermiş ilan edilen bir kadındır (Yuhanna 20:11–17).

Oku
Hristiyanlık

Aziz Markos, Mark the Evangelist (Hıristiyanlık)

Aziz Markos veya Evanjelist Markos İngilizce: Mark the Evangelist, Latince: Marcus; Yunanca: Μᾶρκος; İbranice: מרקוס‎) Hıristiyan Mitolojisinde Barnabas’ın kuzeni ve İsa‘nın havarisi Petrus’un (Simun) yakın arkadaşının adı olup, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerden ikincisine adını vermiştir.

Oku
Hristiyanlık

Magi (Pers Mitolojisi, Hıristiyan Mitolojisi)

Magi, Pers Mitolojisinde Med kabilesinden bir rahip kastının adı olup, en azından MÖ 4. Yüzyıldan itibaren Zerdüşt’ün öğretisini izleyen, yıldızların konumundan anlam çıkarıp kehanette bulunabilen Pers din adamlarının adıdır. Kelime Yunanca’ya magos formunda geçmiş ve Akdeniz dünyasında “bilge adam” anlamında kullanılmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!