Hint Mitolojisi

Sadhu, Yogi, Sanyasi (Hint Mitolojisi)

SADHU  veya saddhu kendini dünya nimetlerinden soyutlamış, meditasyon yoluyla evrensel ruha karışmak isteyen Hindu çilekeşleri olup, Sanskritçe sadhu “İyi adam; kutsal adam” anlamına gelmekte ayrıca Yogi ve Sanyasi adlarıyla da bilinmektedirler.

Oku
Hint Mitolojisi

Puranalar (Hint Mitolojisi)

PURANALAR Hint Mitolojisinde eski efsaneleri içeren ve MÖ 2. yüzyılda şair Vyasa tarafından yazıldığı sanılan otuz altı kitaplık bir koleksiyonun adı olup, Sanskrit purana “Eski Devirlerden” anlamına gelmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Budist Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk BUDİST MİTOLOJİ Budizm, 29 yaşındayken yaşadığı sarayı terk edip, Patna’da 7 sene inzivaya çekildikten sonra aydınlanmayı keşfeden Şakya prensi ve düşünür Sidharta Gautama (MÖ 566-486) tarafından Brahman inancına, kurban törenlerine ve sınıf ayrıcalıklarına tepki olarak geliştirdiği felsefi öğretidir.

Oku
Hint Mitolojisi

Rakşasa, Rakshasa (Hint Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk RAKŞASA [Hint Mitolojisi] Hindu ve Budist inanışında kötü ruhlu bir iblis soyu olup, adları Sanskritçe  “yok edenler” anlamına gelmekte ayrıca insan yiyenler (Nrichakshas) veya Kravyadlar olarak da bilinmekte, dişilerine Rakşasi eğer insan görünümüdeylerse Manuşya Rakşasi denilmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Ateş Tanrısı Agni (Hint Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk AGNİ Hint Mitolojisinde üç Vedik tanrısından (diğerleri Surya ve İndra) birisi olan ateş tanrısıdır. Kurban ateşinin kişileştirilmiş hali olan Agni’nin sonsuza kadar genç kaldığına, cennete güneş, havada parlaklık ve yerde ateş olmak üzere üç biçimde bulunduğuna inanılmaktadır.

Oku
Krishna
Hint Mitolojisi

Krişna (Hint Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk KRİŞNA (Sanskrit: कृष्ण ) Hint Mitolojisinde Tanrı Vişnu’nun 10 avatarından sekizinci ve en önemlisi olup, Vişnu’nun en mükemmel bedenlenmesi olduğuna inanılmaktadır. Mahabharata ve Harivamşa’da pek çok macerası anlatılan kahraman flüt çalan yakışıklı bir genç görünümünde tasvir edilmekte, Gaudiya Vaişnavi ekolü ise Krişna’nın tanrının ta kendisi olduğuna inanmaktadır. Mahabharata’ya göre Yayati’nin oğullarından birisi olan Yadu’nun soyundan gelen kahramanın ailesi destanın sonunda bir içki içme yarışması sırasında kavgaya tutuşarak yok olmuştur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!