Karadeniz Tarihi

Trabzon’a Mülteci Akını ve Trabzon konferansı

Makale: Özhan Öztürk Mülteciler Ruslar kente girmeye hazırlanırken Trabzon halkı yapabilirse yol parası temin etmek için elindekileri yok bahasına satıp batıya doğru göçe koyulmuş, deniz yoluyla sevk izdihama yol açarken, kayıkçılar fahiş fiyatlara çalışmış, Trabzon bölgesinin yerli askerleri ailelerinin derdine düşerek birliklerini terkmiş, asayiş bozulunca da göç yolu boyunca eşkıyalık olayları artmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Giresun Cumhuriyet Dönemi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk TBMM’de 30 Kasım 1920’de başlayan Trabzon sancağının yeniden yapılandırılması konulu görüşmelerde 1908 yılında sancak olma talepleri reddedilen Ordu ve Giresun kazaları müstakil birer liva haline getirilmişlerdir. Giresun Belediye Reisi Osman, Alemdarzâde İsmail, Ticaret Odası reisi Kâşif, Hacı Ademzâde Hacı Emin, Hasan Bağcızâde Hasan, Yusuf Ağazâde Mehmet Şükrü, Laçinzade Hakkı ve Panosoğlu Todor 30 Ekim 1920’de imzalayıp Meclis’e gönderdikleri mazbatada liva olma taleplerini iletirken tekliflerinin kabul edilmesi durumunda livanın 2 yıllık tahsilatını karşılayacaklarını bildirmişlerdir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Yunan kolonilerinde yeraltı evleri, tarım ve ticaret

Makale: Özhan Öztürk Arkeolojik kanıtlara dayanılarak Olbia’da yerlilerin yer altı evlerinde yaşadığı iddia edilirken, bazı yazarlar bu evlerde sadece yerlilerin değil Yunanlı kolonistlerin de aynı şartlarda yaşadığını bazıları ise bunların gerçekte üst katları yıkılmış evlerin bodrum katları[1] olduğunu ileri sürmüştür. Anadolu yerleşim kültürüne yabancı olmayan bu çukur evlerin bugüne dek İonia’da bulunmaması çukur-evlerin konut mu yoksa başka amaçlarla (depo?) yapılmış mekânlar olduğu tartışmasını doğurmuştur. Yunan kolonistlerinin kurduğu kentlerde MÖ 7. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu yer altı ya da yarı-yer altı evlerinden pek çok…

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Türkçesi

Fındık ve fındıkçılık terimleri

Makale: Özhan Öztürk Fındık, gürgengiller ailesinden, sert kabuklu bir meyve türü ve ağacına verilen isim olup, fındık (Ordu, Vakfıkebir), fınduk ve funduk (Trabzon) ve funduh (Yusufeli), Trabzon Rumcası leftokaria (Çaykara),  Gürcüce t’khilis (თხილის), Lazca thiri, Hemşince gağin  (Hopa, Borçka) olarak bilinmektedir. Tüm dünyada 525.000 hektar civarındaki fındık üretim alanının %79.16’sı Türkiye’de, %6.47’si İspanya’da ve %2.47’si A.B.D.’de bulunmaktadır. (Latince Corylus Avellana (Almanca Gemeine haselnuβ, İngilizce Hazelnut, İspanyolca Avellana, avellano; İtalyanca Nocciolo (küçük ceviz) Comune; Holllandaca Hazelnoot, Fransızca Noisetier (küçük ceviz); Arnavutça Lajthi)

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!