Isa Mesih Haç cross Jesus Christianty
Hristiyanlık

Haç (Hıristiyan Mitolojisi)

HAÇ Birbirlerini 90° açı ile kesen iki çizgi veya çubuktan meydana gelen şekil İsa’nın çarmıha gerilerek ölümünün sembolize edilmiş formu (Crucifix) olup, Hıristiyanlığın sembolüdür. Birbirini dik kesen iki ahşap çubuktan meydana gelen haç ilk zamanlar din şehitlerinin mezarlarını süslemek amacıyla kullanılırken zamanla tüm Hıristiyan mezarlarından kullanılan bir sembol olmuştur.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Dilmun (Mezopotamya Mitolojisi)

DİLMUN Mezopotamya ile İndus Vadisi arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunup, depo amacıyla kullanılan bakır madenleri ile ünlü bir diyar olup Telmun adıyla da bilinmekteydi.

Oku
Hint Mitolojisi Hristiyanlık İslam Yahudi Mitolojisi

Cennet

CENNET Pek çok dün ve kültürde ölmüş insanların sonraki yaşamda varoluşlarını barış, refah ve mutluluk içerisinde devam ettireceklerine inanılan soyut diyarın adı olup, genellikle gökyüzü ile ilişkilendirilmiş, aynı zamanda Tanrıların ikametgâhı olarak tasvir edilmiştir. 

Oku
Voyage of King Arthur and Morgan Le Fay to the Isle of Avalon
Kelt Mitolojisi

Avalon (Kral Arthur Efsanesi)

Yazı: Özhan Öztürk AVALON Kelt-Britanya Mitolojisinde Kutsal bir ada ya da cennetin adı olup, Keltçe abal ‘elma’ kelimesiyle ilişkili olmalıdır. St. Asaph piskoposu ve yazar Monmouthlu Geoffrey’in 1136’da yazdığı Historia Regum Britanniae (Britanya kralları tarihi) adlı çalışmaya göre Avalon Kral Arthur’un kılıcı Excalibur’un dövüldüğü sihirli bir ada olup, kahraman son savaşından sonra burada iyileşmiştir.

Oku
Mitoloji

Dünya Ağacı, Bilgi ağacı, Yaşam ağacı, Hayat ağacı

Kaynak: Özhan Öztürk Dünya Ağacı, Bilgi ağacı veya Yaşam ağacı yeryüzündeki hayatı sembolize eden dalları ve kökleri farklı diyarları birleştiren hayal bile edilemeyecek büyüklük ve şekildeki bir ağacın adı olup, neredeyse tüm halkların efsanelerinde bahsi geçmektedir. Dünya ağacının kökleri yeraltında (ölüler dünyasında) gövdesi insanların yaşadığı yeryüzünde dalları ise gökyüzünde (cennet) yer almakta olup,  çeşitli kültürde faklı inançların konusu olabilmektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi Ortadoğu Mitolojisi

Nuh tufanı Karadeniz’de mi oldu?

Amaç: Bu makalenin amacı Nuh Tufanı gerçekliğini, nedenlerini, oluş şekli ve zamanını sorgulayan kişilere dini veya bilimsel kaynaklara dayalı cevaplar aramak olmayıp, Karadeniz Tufanı teorisi ile Gılgamış Destanı ve Nuh Tufanı arasındaki benzerlik ve farklılıkları özetlemek, bugüne dek ileri sürülen delilleri ve karşı görüşleri ortaya koyduktan sonra üzerine mitoloji ve tarihten yeni ya da pek bilinmeyen kaynaklar ışında kendi katkımla değerlendirmeye çalışmaktır. Özet: Son Buluz çağı sonrasında MÖ 5600’lerde hızlı ısınma neticesinde buzulların erimesinin Akdeniz’in su seviyesini yükselmesi, o dönemde küçük bir tatlı su gölü olan Karadeniz ile arasında yer alan toprak…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!