Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de köle ticareti

  Özet: Bu makalenin amacı Karadeniz deniz yolu üzerinden Antik Çağ’dan 20. Yüzyıl başlarına dek Yunanlılar, Bizans, İtalyanlar, Osmanlıların yönettiği İskit, Slav ve Kafkasyalı kölelerin Yunanistan, Bizans, Avrupa ve Mısır pazarlarına taşındığı köle ticareti hakkında özet bilgi vermektir. Yazıdan ayrıca köle ticareti ne zaman yasaklandı, Osmanlı’da kölelik ne zaman kaldırıldı, Osmanlı’da savaş esirlerinin başına ne gelirdi, Osmanlıda cariye sistemi ve Çerkez köleler hakkında bilgi edinmeniz mümkün. Antik Çağ’da köle ticareti MS 1. yüzyılda Yunan coğrafyacı ve filozof Strabon (Geographika XI.11. 2,3) ile MÖ 1. yüzyılda Yunan tarihçi Polybius’un (IV. 38.…

Oku