Karadeniz Tarihi

Trabzon 1895 olayları ve 1915: Ermenilerin  Büyük Felaketi

Makale: Özhan Öztürk 1821 Yunan bağımsızlık savaşının başarıya ulaşmasının ardından Anadolu’da Hrisitiyan karşıtlığı güçlenmiş, aynı yıl Trabzon pazarındaki Rum işyerleri yakılırken bazı yerli Rumlar öldürülmüş, Ermeni kaynaklarına göre ancak Hacı Hovannes adlı hatırlı birisinin ricası üzerine vali olayların çığrından çıkmasını engellemiştir[1]. 1826-28 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Trabzon’da yaşayan Ermeni Katoliklerinin Rus tarafını desteklemesi hatta Rus ordusunda Erivanlı Katolik Ermeni generaller bulunması hükümetin Katoliklere karşı tavır almasını bazı rahip ve ileri gelenlerin tutuklanmasına yol açmıştır. Bununla birlikte Rusya’nın galibiyeti ve Çarlığın diplomatik baskısı sonucunda 17 Nisan 1834 tarihinde Katolikler Osmanlı toplumu içerisinde…

Oku
Karadeniz Tarihi

Ermeniler: Karadeniz Bölgesi, Bithynia ve Trakya’da Özet Ermeni Tarihi

Antik Çağ’da coğrafi açıdan İran platosunun Anadolu içine uzanmış devamı olan, volkanik dağlar ve nehirlerle dolu Karduk ve Khalyb ülkeleri arasında yer alan bölgenin adı Armenia bu ülkenin at yetiştiriciliği yapan halkı ise Armeni[1] (Ermeni) olarak bilinmekteydi. Ermeni adı ilk olarak MÖ 5. yüzyılda Herodot’un Tarih’inde anılmış olup, yazar Kızılırmak’ın Armenia Dağları’ndan çıktığını, Fırat’ın kaynağını Armenia’dan aldığını, Armenia’nın Asur ülkesinin kuzeyinde bulunup 13. Pers şatraplığı sınırlarından yer alıp yılda 400 talenton gümüş vergi ödediğini ve Ermenilerin Frigyalı bir göçmen topluluk olup, onlarla aynı geleneklere sahip olduğunu kaydetmiştir[2].

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!