Türk Mitolojisi

Türklerde Tengri İnancı:  Tengrizm veya Tengricilik (Türk Mitolojisi)

TENGRİ Türk Mitolojisinde Türk ve Moğol halklarının inanışında kaderi kontrol edip, görünen veya görülemeyen her şeyi efendisi kabul edilen yaratıcı gök tanrı olup, Tangara, Tengeri, Tura adlarıyla da bilinmekteydi. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Türk Mitolojisi

Türk Mitolojisi

Türkler, Sibirya’nın doğusunda yaşayan Yakut, Rusya’nın Volga bölgesindeki Çuvaş, Romanya, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna’da yaşayan Gagavuzlar gibi İslam olmayan halklar da dâhil olmak üzere Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, Balkanlar ve Mezopotamya’ya dağılmış ana dili Türkçe olan çok uluslu bir topluluktur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!