İstanbul'un Semtleri Karadeniz Tarihi

Çatalca (Ergiske, Metrai, Hanice) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Çatalca’da yer alan Antik yerleşim Ergiske[1], Trak halkının topraklarında Doriskus yakınlarında bir Yunan kolonisinin adı olup, antik site İnceğiz Köyü yakınlarında bulunmakta, Erken Bizans Döneminde mezhep kavgalarından kaçanların İnceğiz köyündeki mağaralarında saklandıkları sanılmaktadır. 10. Yüzyılda hazırlanan Bizans sözlüğü Suda’da yerleşimin adının Poseidon’un su perisi Aba’dan oğlunun adına atfen Ergiskus olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Oku
Bizans yapıları

Anastasios Suru

Anastasios Suru . MS. 5. yüzyılda başkentin batısındaki tahıl deposu hinterlandı Trakya’dan gelen saldırılara karşı korumak ve güvenli bir bölge yaratmak amacıyla İstanbul’un 65 km batısında Karadeniz’deki Evcik iskelesi ile Marmara Denizi kıyısında Silivri’nin 6 km batısı arasına inşa edilerek, iki deniz arasındaki kara parçasını kapatan 56 km uzunluğundaki surun adıdır. Kuzeyden güneye doğru bugünkü Karacaköy, Gümüşpınar, Pınarca, Kurfallı, Fener, Alipaşa ve Silivri Altınorak hattında uzanan Anastasios Suru (Ἀναστάσειον Τεῖχος), yapıldığı dönemde Trakya’nın Uzun Duvarları (Μακρὰ Τείχη τῆς Θράκης) olarak da anılmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!