Bizans yapıları

Anastasios Suru

Anastasios Suru . MS. 5. yüzyılda başkentin batısındaki tahıl deposu hinterlandı Trakya’dan gelen saldırılara karşı korumak ve güvenli bir bölge yaratmak amacıyla İstanbul’un 65 km batısında Karadeniz’deki Evcik iskelesi ile Marmara Denizi kıyısında Silivri’nin 6 km batısı arasına inşa edilerek, iki deniz arasındaki kara parçasını kapatan 56 km uzunluğundaki surun adıdır. Kuzeyden güneye doğru bugünkü Karacaköy, Gümüşpınar, Pınarca, Kurfallı, Fener, Alipaşa ve Silivri Altınorak hattında uzanan Anastasios Suru (Ἀναστάσειον Τεῖχος), yapıldığı dönemde Trakya’nın Uzun Duvarları (Μακρὰ Τείχη τῆς Θράκης) olarak da anılmıştır.

Oku