Karadeniz Tarihi

Zonguldak

Makale: Özhan Öztürk Zonguldak Adının Kökeni Zonguldak adı Antik Çağ’da Oxines nehrinin 90 stadia doğusunda[1] yer alan sahil köyü Sandaraki[2] veya Sandaraka ile ilişkili olup, Yunanca “yakut rengi, kırmızı şarap” anlamlarına gelmektedir. Kent adının “bataklık, sazlık” anlamına geldiği iddia edilen “zongalık”, bataklık dolayısıyla sıtma yatağı olmasına atfen titreten yer anlamındaki “zonguldayık” hatta Fransızca orman anlamına gelen “jungle” ve “dağ” kelimelerinin birleşimi ile ilişkisi olduğu ileri sürülmesine karşın[3] Sandaraki köy adının zamanla Zonguldak’a dönüşmesi akla daha yakındır[4]. Batısında Megara kolonisi Heraklea Pontika doğusunda ise Miletos kolonisi olan Tius bulunup, Bithynia-Paphlagonia sınırında…

Oku