Okültizm Yahudi Mitolojisi

Golem (Yahudi Mitolojisi)

GOLEM Yahudi Mitolojisinde büyünün hayat getirdiği, ruhu olmadığı halde hareket eden kilden yapılmış bir heykelin adı olup, Eski Ahit’te de (Mezmurlar 139: 16) geçmektedir.

Oku