Halkbilim

Hiciv

HİCİV İğneleyici söz ve alaylı ifadeler kullanılarak bir kişi, olay ve durumun eleştirildiği manzum edebi eserlerin adı olup, ilk kayıtlı örneklerine Eski Yunan ve Roma yazarlarında rastlanmaktadır.

Oku