Yunan Mitolojisi

Augeas (Yunan Mitolojisi)

Augeas, Augeias (Αὐγείας) Yunan Mitolojisi‘nde Phorbas ile Hyrmine’nin veya Güneş tanrısı Helios veya Poseidon ile İphiboe veya Naupidame’nin oğlu (Hygin. Fab. 14), Aktor’un erkek kardeşi ve Epikaste’nin babası olduğuna inanılan Elis kralının adıdır (Paus. v. 1. 7; Apollod. ii. 5. 5; Schol. ad Apollon. i. 172.).

Oku