Hint Mitolojisi

Ravana (Hint Mitolojisi)

RAVANA (Tamil: இராவணன், Telugu: రావణ, Sanskrit: रावण, Malayalam: രാവണൻ),Sinhala: මහා රාවණා) Ramayana destanında Lanka (Seylan) adasının iblis (Rakşasa) kralının adı olup, Kefaret ve bağlılığından dolayı Brahma veya Şiva tarafından tanrılar veya iblisler tarafından yaralanmaz hale getirilen Ravana ancak bir kadın yüzünden öldürülebilirdi.

Oku