Mısır Mitolojisi

Akhenaten, Akhenaton (Mısır Mitolojisi)

Akhenaten, Echnaton, Akhenaton, Ikhnaton veya Khuenaten Mısır Mitolojisinde 19. Hanedandan MÖ 1352-1336 arasında hüküm süren, IV. Amenhotep adıyla da bilinen bir firavunun adı olup, Eski Mısır dinini değiştirdiği için “heretik firavun” olarak da bilinmektedir.

Oku