Hristiyanlık

Avare Yahudi, Ahasverus (Hıristiyan Mitolojisi)

Avare Yahudi, Hıristiyan Mitolojisinde İsa‘nın çarmıha gerildiği gün sırtında çarmıh taşıyan İsa’ya vurup, alay ettiği için İsa dünyaya tekrar dönene dek amaçsızca dolaşmaya mahkûm olan bir Ortaçağ efsanesi kahramanın adı olup, Ahasverus, Ahasuerus (İbranice אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ; Yunanca Ασουηρος) ve Johannes Buttadaeus olarak da bilinmektedir.

Oku