Halkbilim

Fabl

FABL Sonunda öğüt vermek ve ders çıkarma amacı güden, kahramanları çoğunlukla insan gibi davranıp, konuşan hayvanlar olan genellikle manzum küçük öykülere verilen isim olup, Latince öykü anlamına gelen “fabuto” kelimesiyle ilişkilidir.

Oku