Halkbilim

Albinolar ve Albinizm hakkında önyargı ve batıl inanışlar

Melanin pigmentinin yokluğu veya azlığından kaynaklanan soydan geçen bir hastalık olan Albinizm’de özellikle gözler, deri ve saçlar etkilenmektedir. Albinolar gerek eski gerekse modern toplumlarda çeşitli önyargı ve batıl inanışların hedefinde olmuş haklarında genellikle olumsuzlayıcı pek çok söylence çıkarılmıştır.

Oku