İstanbul'un Semtleri

Adalar (İstanbul Adaları, Prens Adaları)

Adalar (İstanbul Adaları, Prens Adaları), Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda, İstanbul’un güneydoğusunda Kartal-Maltepe kıyısı açıklarında 40o43’16″-40o50’29″ kuzey enlemleri ile 29o02’24”-29o08’08″ doğu boylamları arasına serpilmiş irili ufaklı 9 ada ile kıyıya yakın iki kayalıktan ibaret olup,  günümüzde İstanbul ’un ilçelerinden birisidir.

Oku