Karadeniz ekoloji Makaleler

Karadeniz’in kuşları: Ağrokosara, Ağaç karganağı, Atmaca

Ağaç karganağı Ağaçkakan (Latince Picus Spp), (Akçaabat) Ağrokosara Karatavuk, orman tavuğu (Trabzon). Yunanca ağro (άγριος) “yabani”  ve kosara “tavuk” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Karadeniz Rumcası ağrokosara  ([αγρο-κοσσάρα] Trabzon), ağrokosaros (Gümüşhane), ağrokosaron (Santa, Trabzon, Gümüşhane), ağrokosaro (Of) formlarında kayıtlıdır.

Oku