Hristiyanlık

Magi (Pers Mitolojisi, Hıristiyan Mitolojisi)

Magi, Pers Mitolojisinde Med kabilesinden bir rahip kastının adı olup, en azından MÖ 4. Yüzyıldan itibaren Zerdüşt’ün öğretisini izleyen, yıldızların konumundan anlam çıkarıp kehanette bulunabilen Pers din adamlarının adıdır. Kelime Yunanca’ya magos formunda geçmiş ve Akdeniz dünyasında “bilge adam” anlamında kullanılmıştır.

Oku