Halkbilim Okültizm

Triskelion ve sembolü ile Üç ve Üçleme sembollerinin anlamları

Triskelion (τρισκελης) veya triskele  Neolitik dönem ve sonrasında kutsal kabul edilen ve merkezden yayılan sarmal şekilde devam eden üç kol şeklindeki sembolün adı olup, Yunanca “üç bacaklı” anlamına gelmektedir.

Oku