Hristiyanlık

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ Hıristiyan inancında Tanrının oğlu ve kutsal üçlemenin (Baba, oğul, kutsal ruh) bir parçası olduğuna dahası insanlığın günahlarının karşılığını ödemek için yeryüzüne Mesih olarak indiğine inanılan, Hıristiyanlık dininin kurucusunun adıdır. İbranice Jesus ‘kurtarıcı’ anlamına gelmekte olup, Eski Mısırlıların güneş için kullandığı Yes kelimesiyle ilişkili olmalıdır. İsa’nın ikinci adı Christ’ın de Hint tanrısı Krişna ve Eski Mısırlıların güneş anlamında kullandığı diğer terim olan Kris ile ilişkili olması muhtemeldir.

Oku