Georgian Farmers in Kobuleti, Georgia, 1877-78 at Russo-Ottoman War (Swiss Camera Museum)
Karadeniz Tarihi

Kobuleti, Çürüksu

Makale: Özhan Öztürk Kobuleti (Gürcüce ქობულეთი; Rusça Кобулети), Acara Özerk Cumhuriyeti‘nde Karadeniz kıyısında yer alan bir kent ve aynı adlı ilçenin yönetim merkezi olan 18.600 nüfuslu bir sayfiye kasabasının adıdır. 16. yüzyılda Osmanlı yönetimine giren Kobuleti bu dönemde Çürüksu adını almış, büyük ölçüde İslamlaşan yerleşimde 1831’de Tuzcuoğlu Memiş Ağa’nın yeğenlerinden Abdülkadir Ağa kaymakamlık yapmıştır. 1867’de Batum sancağına bağlı 5 kazadan (Batum Merkez, Acara, Çürüksu, Hopa, Livane) birisi olan, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının ardından Çarlık Rusya’sınca işgal edilen Çürüksu halkının önemli bölümü Anadolu’ya göç etmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Yusufeli (Pertekrek, Kiskim) Tarihi, Artvin

Makale: Özhan Öztürk Artvin’de bulunan tunç baltaların yanı sıra 1955 yılında Nizgavan (Demirköy) köyünde yol yapımı sırasında bulunan bakır balta Yusufeli civarında yerleşimin Antik Çağ öncesine uzandığını göstermektedir. Yusufeli, Hurri, Mitanni, Hitit, Urartu, Kimmer–İskit egemenliklerinin ardından İskender imparatorluğunun sınırları içerisinde yer almış, Kartli, Bizans, Bagratuni, Gürcü, Selçuklu, Moğol ve son olarak 7 Ekim 1549 tarihinde Pertekrek (Çevreli) ile ona bağlı olan Kiskim (Alanbaşı) ve Nihah (Yokuşlu) kalelerinin aman dileyerek teslim olmaları suretiyle Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Artvin (Livane, Artavani) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı döneminde Livane[1] olarak geçen Artvin kent merkezinin adı Gürcüce/Ermenice “tarla (veya verimli toprak, bağlık) kent” anlamına gelen Artavani[2] kelimesi ile ilişkili olup, Gürcüce Artvani ve Ermenice Artvini formları[3] kaydedilmiştir. Tarihi Batum-Kars yolu üzerinde yer alan Livane kenti, Çoruh nehri vadisinde ve Kuvadit dağı eteklerinde deniz seviyesinden 640 m yukarıda kurulmuş bir yerleşimdir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Tulcea: Aegyssus, Tulça, Hora Tepe, Tolçu

 Makale: Özhan Öztürk Tulcea’nın (Тулча, Tulcha) eski adı Aegyssus (Αιγισσός), Dobruca’nın kuzeyinde antik çağda kurulmuş bir Yunan kolonisi olup, ilk olarak MÖ 3. Yüzyılda Sicilyalı Diodorus tarafından anılmış, Latin şairi Ovidius “Ex Ponto” adlı çalışmasında da kentin adını kurucusu Carpyus Aegyssus’tan aldığı kaydedilmiştir. MÖ 12-15 Roma ordusunca fethedilen kent yeniden yapılandırılmış, surları yenilenmiş, Bizans döneminde Slav istilasına maruz kalınca MS 7. Yüzyıl sonlarında terk edilmiştir.

Oku
Silistra
Karadeniz Tarihi

Silistre (Durostorum, Theodoropolis, Drasdar) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Silistre‘de (Bulgarca: Силистра ‘Silistra’, Rumence: Durostor) ilk yerleşim Durostoron veya Durostorum[1], Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda Tuna nehrinin güney yakasında, MS 29 yılında Get topraklarında kurulmuş bir Roma kalesi ve olup, Ptolemy’e göre[2]  “Legio prima Italica” diğer yazarlara göre[3] “Legio XI. Claudia” lejyonunu barındırmaktadır.  Marcus Aurelius döneminde (MS 161-69) önemli bir askeri olarak gelişen kent, MS 294 ve 304’de Diokletian tarafından ziyaret etmiş, 302-302’de kalesi onarılmış, 388’de bir piskoposun ikametgâhı olmuştur. 527-65 tarihlerinde I. Justinian tarafından kalesi onarılan Durostorum 586’da Avarlar tarafından fethedilmiş, MS 7. yüzyılda ilk Bulgar Krallığının parçası…

Oku
İstanbul'un Semtleri

Kilyos (Tyre) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Kilyos (Kumköy), Karaburun’dan 18 km mesafede eski bir balıkçı köyü ve tarihi bir kaledir. Polybius’un Brennus liderliğinde yurtlarını terk eden Kelt kabilelerinin Asya’ya geçmeyen bir kolunun Bizantium kenti civarında yerleştiği, buradaki Traklar’ı egemenlikleri altına alarak Tyle[1] adlı bir kent kurarak, Bizans’ı tehdit ettiklerini bildirmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!