Yahudi Mitolojisi

Musa (Yahudi Mitolojisi)

Musa, Yahudi Mitolojisinde İsrail halkını Mısır’da firavunun zulmünden kurtaran peygamber, lider ve kanun koyucunun adıdır. Musa Levi kabilesinden Amram’ın (İmran) oğlu, Meryem ile Harun’un kardeşidir.

Oku