Yahudi Mitolojisi

Süleyman, Suleiman, Solomon (Yahudi Mitolojisi)

Süleyman, Suleiman (Arapça سليمان), Solomon (Yunanca Σολομών) Eski Ahit’te David ile Bathşeba’nın bilgeliğiyle tanınan ve İbranice Solomon adıyla oğlu olup, 3. İsrail kralıdır (2. Samuel 12: 24; 1. Tarihler 3: 5). Süleyman’ın MÖ 10. yüzyılda yaşayıp, 40 yıl hüküm sürdüğüne inanılmaktaysa da Kuran’da kral olarak değil bir Yahudi peygamberi (nebi) Süleyman olarak zikredilmiştir.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Samson (Yahudi Mitolojisi)

SAMSON Eski Ahit (Yargıçlar 13-16) ve Yeni Ahit’te (İbraniler 11:32) bahsi geçen olağanüstü güçlü bir Nasıralının adı olup, Filistinli yerlilere karşı mücadele eden Yahudi göçmenlerin gücünün sembolüdür.

Oku
Jacob and Rachel at the Well
Yahudi Mitolojisi

Rahel, Rachel (Yahudi Mitolojisi)

Rahel, Rachel (רָחֵל) Eski Ahit’e göre Yakup peygamberin karısı, Yusuf (Yosef) ile Bünyamin’in (Benyamin) annesi, Lavan’ın küçük kızı ve Lea’nın kardeşinin adıdır.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Pesah, Fısıh, Hamursuz Bayramı, Passover, Pesach

Pesah, Fısıh veya Hamursuz Bayramı (İbranice: פֶּסַח Pesah), Passover, Pesach adlarıyla da bilinen bir Yahudi bayramının adı olup, Mısır’da kölelikten kurtarılan İsrail halkının antik İsraillilerin göçünün anısına her yıl 14-21 Nisan arasında koyun sürülerinin ilk kuzularını verdiği gün Purim’den bir ay sonra kutlanmaktadır. Pesah, Şavuot (Hamsin Yortusu) ve Sukot ile birlikte üç mevsimsel hac festivalinden (Şaloş Regalim) birisi kabul edilmekte olup, Eski Ahit’te hakkında detaylı bilgi verilmekte, yedi gün boyunca hamursuz ekmeği yenilmesi, bayağı işlerden kaçınılması ve yedi gün boyunca tanrıya ateşte yapılmış, pişirilmiş bir armağan sunulması emredilmektedir (Levililer 23:5)

Oku
Yahudi Mitolojisi

Musa (Yahudi Mitolojisi)

Musa, Yahudi Mitolojisinde İsrail halkını Mısır’da firavunun zulmünden kurtaran peygamber, lider ve kanun koyucunun adı olup, Levi kabilesinden Amram’ın (İmran) oğlu, Meryem ile Harun’un kardeşidir.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Midraş, Midrash (Yahudilik)

Midraş, Midrash (İbranice: מדרש; çoğulu midraşim) İbranice dini metinlerine Yahudi din âlimleri tarafından yapılan yorumların adı olup, haftalık sinagog toplantılarında okunmaktaydı.

Oku
İslam Yahudi Mitolojisi

İsmail, Ishmael (Yahudi Mitolojisi)

İsmail (Arapça: إسماعيل, İbranice יִשְׁמָעֵאל‬‬), Yahudi Mitolojisinde Abraham’ın (İbrahim) karısı Sarah’ın (Sare) hizmetçisi Hagar’den (Hacer) doğan büyük oğlu olup, İshak’ın 137 yıl yaşamış yarı üvey kardeşidir (Tekvin 16:3, 25:17). Eski Ahit’te İşmael adıyla, Yunanca, Latince ve Arapça’ya İsmail formunda geçen peygamberin adı İbranice İşma (duymak) ve El (Tanrı) kelimelerinin birleşiminden oluşup, “Allah duydu” anlamına gelmektedir.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Isaac, İshak (Yahudi Mitolojisi)

Isaac, İshak (Arapça: إسحاق, İbranice: יצחק),  Eski Ahit’e göre İbrahim ile Sarah’ın oğlu, İsmail’in kardeşi ve Yakup ile Esav’ın babasıdır. Kitabın Tekvin bölümünde Abraham 100 karısı Sarah ise 90 yaşındayken Abraham 3 melek tarafından ziyaret edilerek yaşlı çiftin çocuk sahibi olacağı müjdelenmiş, söylenenlere inanmayan karısı doğum yapacağını duyunca gülmüştür.

Oku
İslam Yahudi Mitolojisi

İlyas (Yahudi Mitolojisi)

İLYAS (Arapça:إلياس, إيليا, İbranice: אליהו‎) Eski Ahit’e göre Ahab ve Jezebel döneminde putlara tapan İsrailoğulları kavmini Tanrı’ya yöneltmek için kuraklık zamanlarında yağmur yağdırmak gibi mucizeler göstermişse de halkına küsüp Tanrı’dan göğe yükselmeyi isteyen bir peygamberin adı olup, İbranice Elijah Arapça İlyas olarak bilinmektedir.

Oku
Mitoloji Yahudi Mitolojisi

Hiram Abiff

Hiram Abiff, Hiram Abif, Farmasonluğun üç büyük üstadından birisinin adı (diğerleri ve Solomon [Süleyman] ve Tyreli Hiram) ve Süleyman Tapınağının baş mimarının adıdır. Muhtemelen 18. yüzyılda oluştuğu sanılan bir efsaneye göre Süleyman Tapınağı’nın mimarı olduğuna ve yardımcılarına söylemediği bir sırrı taşıdığına inanılmaktaydı.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Harun, Aaron (Yahudi Mitolojisi)

Harun veya Aaron (Arapça: هارون, İbranice: אַהֲרֹן Aaron), Levi kabilesinden Amram ile Jokhebed’in ikinci çocuğu, Musa’nın (Moses) ve Meryem’in (Miriam) ağabeyi, Eleazar, İtamar, Nadab ile Abihu’nun babasıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!