Woodcut for "Die Bibel in Bildern", 1860. Elijah kills the Ba'al priests.
Ortadoğu Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Baal (Ortadoğu Mitolojisi)

BAAL Yakındoğu Mitolojisinde Çok sayıda yağmur, bereket ve tarım tanrısı için kullanılan genel isim olup, ‘efendi’, dişil formu Baalat ise ‘hanımefendi’ anlamlarına gelmekteydi. Akad karşılığı Bel olan Baal Fenike’nin yerel bereket ve tabiat tanrısıyken sonraları Yahudiler tarafından sahte tanrı olduğu ileri sürülerek reddedilmiştir. Eski Ahit’te Baal veya Baalim formunda “Uçan Böceklerin tanrısı” (Baalzebub) ve “Antlaşma tanrısı” (Baal-berith) gibi çok sayıda tanrı anılmıştır. Tanrının Baal-Sidon veya Baal-Lebanon, Baal Tyros (Melqart), Baal-Hadad gibi adlarla anılan çok sayıda yerel varyantı ortaya çıkmıştır.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Altın Dana, Altın Buzağı (Yahudi Mitolojisi)

Altın Dana veya Altın Buzağı Yahudi Mitolojisi’nde Mısır’dan çıkış sırasında Sina dağına giden Musa’nın kırk gün kırk gece yokluğunda umutsuzluğa düşen Yahudilere manevi destek için Harun (Harun) tarafından toplanılan altınların eritilmesiyle yapılıp tapınılan inek formunda altın rengi bir putun adıdır. Daha sonra İsrail kralı I. Yeroboam döneminde Yahudi inancında yer bulan dana formundaki heykel, çok tanrıcı eski Mısır inançlarıyla muhtemelen Apis boğası ile ilişkilidir (Çıkış 32:21-24).

Oku
Ortadoğu Mitolojisi Roma Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Nehrin Akıntısına Bırakılan Bebek Söylencesi

AKINTIYA BIRAKILAN BEBEK veya Nehrin Akıntısına Bırakılan Bebek Söylencesi farklı kültürlere ait masal ve efsanelerde ortak bir tema olarak karşımıza çıkmakta olup bunların en ünlüsü Eski Ahit’te bahsi geçen bebek Musa’nın hikâyesidir.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Süleyman, Suleiman, Solomon (Yahudi Mitolojisi)

Süleyman, Suleiman (Arapça سليمان), Solomon (Yunanca Σολομών) Eski Ahit’te David ile Bathşeba’nın bilgeliğiyle tanınan ve İbranice Solomon adıyla oğlu olup, 3. İsrail kralıdır (2. Samuel 12: 24; 1. Tarihler 3: 5). Süleyman’ın MÖ 10. yüzyılda yaşayıp, 40 yıl hüküm sürdüğüne inanılmaktaysa da Kuran’da kral olarak değil bir Yahudi peygamberi (nebi) Süleyman olarak zikredilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!