Britanya Mitolojisi Kafkasya Mitolojisi

Mordred, Modred, Medrawt (Kral Arthur Efsanesi)

Mordred, Modred, Medrawt Kral Arthur Efsanesinde Arthur’un güç kaybetmesine sebep olan hain ayaklanmanın lideri, Yuvarlak Masa şövalyesi, Orkney kraliçesi Margawse’nin oğlu, Gawain ve Agravain’in üvey kardeşidir.

Oku
khackhar armenia
Kafkasya Mitolojisi

Ermeni Mitolojisi Sözlüğü

Ermeni Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu çalışmamda Ermeni halkının Hristiyanlık öncesi dini, tanrı ve tanrıçaları, efsane ve kahramanlarını maddeleştirdim.

Oku
Kafkasya Mitolojisi

Kafkas Mitolojisi Sözlüğü

Kafkas Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu sözlük çalışmamda Kafkasya’da yaşayanAbhaz, Çerkez, Oset, Ubıh, Gürcü, Svan ve Megrel  halklarının din ve inançları, Nart  efsaneleri  ve tanrıları maddeleştirilmiştir. 

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi Kafkasya Mitolojisi

Yeti,  Kocaayak, Karakoncolos (Kriptozoolojinin en önemli konuları)

Yeti Himalayalarda, Nepal ve Tibet civarında yaşadığına inanılan insanımsı dev bir primat olup, bölgede Meh-Teh ‘küçük insana benzer hayvan’, Miçe ‘ayı adam’, Dzu-teh ‘sığır ayı’, Migoi ‘yaban adamı’, Mirka ‘vahşi adam’, Kang Admi ‘kar adamı’, Jobran ‘insan yiyen’ adlarıyla da bilinmektedir. Yeti adının ise Tibet dilinde ‘kaya (dağ) hayvanı’ anlamına gelen Yah-Teh kelimesiyle ilişkili olduğu sanılmaktadır.

Oku
Kafkasya Mitolojisi Karadeniz Tarihi Yunan Mitolojisi

Argonotlar ve Altın Post Efsanesi Ne Anlatıyor?

Makale: Özhan Öztürk Özet:  Makalede Yunan mitolojisindeki Altın Post efsanesi ya da Argonotlar Destanının öyküsünün geri planında Argo gemisinin aslında Karadeniz’e Antik Çağ’ın en kıymetli ticari maddelerinden biri olan Şur Moru boyasını satıp, karşılığında altın almaya giden bir Miken ticaret gemisi olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır.

Oku
Kafkasya Mitolojisi Karadeniz Tarihi

Abhazya’daki Atsan Duvarı ‘Zülkarneyn’in duvarı’, Ğumik halkı ise ‘Lazlar’ olabilir mi?

Abhaz efsanelerinde Abhazya’nın efsanevi ilk halkı olarak bahsi geçen Atsan veya Tsanların, Tzanlarla (Lazlar) isim benzerliği dikkat çekicidir. Efsaneye göre eğrelti otlarının bile içine girecek denli küçük insanlar olup, keçi besleyen Atsanlar şiddetli rüzgârlar esip, gökyüzünden yağarak toprağı kaplayan pamuk parçalarının yıldırım düşmesi sonucu tutuşmasıyla yanarak yok olmuşlardır. Atsanlardan sonra Abhazlar ortaya çıkmışsa da Abhazya’da ‘Atsanların Duvarı’ adıyla bilinen kimi dairesel megalitler formunda dizilmiş yontulmuş taş bloklar bulunmaktadır. Atsan duvarlarının yapım tarih ve amacı belirsiz olup, savunmadan çok neolitik dönemde ibadet amacıyla yapılmış olabileceğini de akla getirmektedir. Colarusso ise ‘Atsan’…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!