Halkbilim Hristiyanlık

Prester John, Presbyter Johannes (Ortaçağ Avrupası Efsaneleri)

PRESTER JOHN 12. Yüzyıl Avrupa söylencelerinde Doğu’da Müslüman ve pagan halkların arasında Hıristiyanların yaşadığı bir ülkenin kralı kral ve patriği olarak bahsi geçen hayal kahramanının adıdır.

Oku
Hristiyanlık

Petrus, Saint Peter (Hıristiyan Mitolojisi)

PETRUS,  Saint Peter (Yunanca Πέτρος, İbranice מעון בר יונה) İsa’nın on iki havarisinden birisi olan aziz Yeni Ahit’te “Havarilerin Prensi” ünvanıyla anılmakta, balıkçı, fırıncı, kasap, duvarcı, ağ yapımcıları ve çömlekçilerin koruyucusu kabul edilmekte, yortusu 29 Haziran günü yapılmaktaydı.

Oku
Hristiyanlık

St. Paul, Aziz Paulus, St. Paul, Pavlus

St. Paul, Aziz Paulus, St. Paul, Pavlus, Hıristiyan Mitolojisinde Pavlik Kiliselerin kurucusu, ilk Hıristiyan keşiş ve ermişin adı olup, Havarilerinin döneminin en önemli karakteri kabul edilmektedir. Şam yolunda İsa’nın kendisine görünmesiyle Hıristiyan olan aziz MS 1. Yüzyılın ortalarında Hıristiyanlık inancını yaymak için Anadolu’yu adım adım dolaşarak çok sayıda kilise kurmuştur.

Oku
Hristiyanlık İslam

Meryem, Meryem Ana, Hz. Meryem, Maria

Meryem, Meryem Ana, Hz. Meryem, Maria (Asurca: ܡܲܪܝܲܡ, Arapça: مريم, İbranice: מרים Miriam, Latince: Maria, Yunanca: Μαρία) Hıristiyan Mitolojisinde İsa’nın annesinin adı olup, Bakire Meryem olarak da bilinmektedir.

Oku
Hristiyanlık

Mecdelli Meryem (Hıristiyanlık)

 Mecdelli Meryem, Magdalalı Meryem (Maria Magdalena veya Mary Magdalene), Hıristiyan Mitolojisinde Yeni Ahit’in Markos ve Yuhanna İncillerine göre çarmıha gerildikten sonra dirilen İsa peygamberi görünce imana gelmiş bu yüzden kilise tarafından ermiş ilan edilen bir kadındır (Yuhanna 20:11–17).

Oku
Hristiyanlık

Aziz Markos, Mark the Evangelist (Hıristiyanlık)

Aziz Markos veya Evanjelist Markos İngilizce: Mark the Evangelist, Latince: Marcus; Yunanca: Μᾶρκος; İbranice: מרקוס‎) Hıristiyan Mitolojisinde Barnabas’ın kuzeni ve İsa‘nın havarisi Petrus’un (Simun) yakın arkadaşının adı olup, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerden ikincisine adını vermiştir.

Oku
Hristiyanlık

Magi (Pers Mitolojisi, Hıristiyan Mitolojisi)

Magi, Pers Mitolojisinde Med kabilesinden bir rahip kastının adı olup, en azından MÖ 4. Yüzyıldan itibaren Zerdüşt’ün öğretisini izleyen, yıldızların konumundan anlam çıkarıp kehanette bulunabilen Pers din adamlarının adıdır. Kelime Yunanca’ya magos formunda geçmiş ve Akdeniz dünyasında “bilge adam” anlamında kullanılmıştır.

Oku
Britanya Mitolojisi Hristiyanlık

Kutsal Kâse, Holy Grail (Kral Arthur Efsanesi)

Kutsal Kâse (Holy Grail), İsa’nın son akşam yemeğinde şarap içtiğine ve ölümünden sonra peygamberin akan kanının Aramatyalı Yusuf tarafından içinde toplandığına inanılan doğaüstü güçlere sahip efsanevi kâsenin adıdır.

Oku
Hristiyanlık İstanbul

I. Konstantine, Büyük Konstantine, Aziz Konstantine (Hıristiyan Mitolojisi)

I. Konstantine  (280–337), Büyük Konstantine ve Aziz Konstantine adlarıyla bilinen ilk Doğu Roma İmparatorunun (306-337) adı olup, Hıristiyanlara din özgürlüğü tanımakla kalmamış, tüm imparatorluğun pagan inanç sistemini terk ederek yerine bu tek tanrılı dini getirdiği için aziz ilan edilerek kutsanmıştır.

Oku
Hristiyanlık

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ (Hristiyan Mitolojisi)

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ Hıristiyan inancında Tanrının oğlu ve kutsal üçlemenin (Baba, oğul, kutsal ruh) bir parçası olduğuna dahası insanlığın günahlarının karşılığını ödemek için yeryüzüne Mesih olarak indiğine inanılan, Hıristiyanlık dininin kurucusunun adıdır. İbranice Jesus ‘kurtarıcı’ anlamına gelmekte olup, Eski Mısırlıların güneş için kullandığı Yes kelimesiyle ilişkili olmalıdır. İsa’nın ikinci adı Christ’ın de Hint tanrısı Krişna ve Eski Mısırlıların güneş anlamında kullandığı diğer terim olan Kris ile ilişkili olması muhtemeldir.

Oku
Hristiyanlık

İkona (Hıristiyanlık)

İKONA (Yunanca ikon εἰκών ‘resim’ kelimesinden ) Rum Ortodoks ve Doğu Katolik kiliselerinde tahta pano üzerine tutkallı boyalarla yapılıp, yağlı vernikle parlatılan İsa, Meryem veya aziz konulu tasvirlerinin adı olup çoğunlukla rahiplerce yapılmaktaydı.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!