Halkbilim

Lutin (Fransız Folkloru)

Lutin, Fransız halkının inanışında şekil değiştirebilme yeteneğine sahip küçük ve zararlı düzenbaz yaratıkların (hobgoblin) adı olup, insanlara küçük oyunlar oynadıklarına inanılmaktadır. Lutinlerin dişileri lutines olarak anılmaktadır. 

Oku
Halkbilim Mitoloji

Lanet, İlenç, Beddua (Mitoloji)

LANET Büyülü sözler ya da hazır formüllerle yapılan bir kişiye, yere veya nesneye zarar verme büyüsünün adı olup, lanetin başarısızlık, hastalık hatta ölüm getirmesi amaçlanmaktadır. İlkçağdan buyana pek çok kültürde lanetin varlığına inanılmakta olup, Tevrat, İncil ve Kuran gibi kutsal kitaplarda da bahsi geçmektedir.

Oku
Halkbilim Macar Mitolojisi Slav Mitolojisi

Istvan (Macar Mitolojisi)

Istvan, Slav masal kahramanı Ejderha avcısı İvan’ın tembel ve bencil Macar varyantının adı olup, cömert ve kibar ağabeyi Janos ile birlikte 2 tane yedi başlı ejderhayı öldürmüşlerdir. Masala göre ülkenin prensesi ejderhalarca kaçırılınca kral kızını kurtaran yiğide krallığının yarısını drahoma alarak vereceğini ilan etmiş, haberi duyan İstvan’ın babası da oğlunu bu zorlu göreve göndermiştir.

Oku
Halkbilim Mitoloji

İkizler, İkiz Kardeşler (Folklor ve Mitoloji)

İKİZ KARDEŞLER Pek çok kültürde farklı varyantları olan bir masal motifi olup, annelerinin sihirli bir meyve yemesi sonucu doğan ikizleri olağanüstü hızla büyümüştür. Bir varyantta bir balıkçı yakaladığı sihirli bir balıktan onu serbest bırakması karşılığında aldığı bir meyveyi balığın tavsiyesi üzerine karısı, tazısı ve kısrağı arasında üçe bölerek paylaştırmıştır.

Oku
Halkbilim

Hiciv

HİCİV İğneleyici söz ve alaylı ifadeler kullanılarak bir kişi, olay ve durumun eleştirildiği manzum edebi eserlerin adı olup, ilk kayıtlı örneklerine Eski Yunan ve Roma yazarlarında rastlanmaktadır.

Oku
Halkbilim

Grimm Kardeşler

GRİMM KARDEŞLER Jacob Ludwig Karl (1785–1863) ve Wilhelm Karl (1786–1859) Grimm kardeşler bir yandan Alman dilinin tüm mahalli lehçelerini incelerken diğer yandan köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, kadim sözlü gelenekteki eski Alman şiir, efsane ve masallarını derleyip, 1806’de Des Knaben Wunderhorn (Büyülü Boynuz), 1812-1814’de Kinder und Hausmärchen (Çocuk ve Ev Masalları), 1816-1818’de Deutsche Sagen (Alman Efsaneleri) adlarıyla yayınlamışlardır.  

Oku
Anthropomorphic cat guarding geese, Egypt, ca. 1120 BCE
Halkbilim

Fabl

FABL Sonunda öğüt vermek ve ders çıkarma amacı güden, kahramanları çoğunlukla insan gibi davranıp, konuşan hayvanlar olan genellikle manzum küçük öykülere verilen isim olup, Latince öykü anlamına gelen “fabuto” kelimesiyle ilişkilidir.

Oku
Halkbilim

Güney Pasifik’te Duk Duk gizli topluluğu

DUK DUK Güney Pasifik’te Papua Yeni Gine açıklarında yer alan Rabaul adasında yaşayan Tolai halkının, gizli semboller kullanıp gizli törenler düzenleyen gizli topluluğunun, topluluğa adını veren ruhun ve ruhu temsil eden maskenin adıdır.

Oku
Kukeri masks from Pernik, Southwest Bulgaria
Halkbilim Mitoloji

Kukeri, Krampus, Karakoncolos, Kurent, Karakura, Yaban Adamı

Makale: Özhan Öztürk Tek tanrılı dinler öncesi tarım ve bereket kültü ile ilişkili çeşitli ayin ve inançlar günümüzde sürdürülen bazı geleneklerde kılık değiştirilerek devam etmektedir.

Oku
Halkbilim Mitoloji

Saya, Saya Gezmesi, Dodo, Kalandar Gezmesi, Kriss Kringle, Survakari, Colleda

Saya, İslam öncesi Perslerde kış ortasında kutlanılan ve 100 anlamına gelen ‘sadağ’ veya ‘sädä’ adlı bir ateş bayramı bulunmaktaydı. Pers Mitolojisinde ilk insan kabul edilen Gayomard’ın yüz yaşını doldurduğu gün, 50’si erkek 50’si kız çocuklarının sayısı, nevruz denilen yılbaşına o günden itibaren 100 gün kalması ya da mitolojik karakter Hûşeng’in öldürdüğü bir ejderhadan çıkan kıvılcımlardan ateşi keşfettiği gün günümüzde bir çoban bayramı olarak kutlanılan saya bayramının kökeni düşünülmektedir.

Oku
Dwarfs
Halkbilim Mitoloji

Cüceler (Mitoloji)

CÜCE veya çoğul formuyla Cüceler başta Hint-Avrupa kökenli halkların ki olmak üzere pek çok halkın mitolojisinde bahsi geçen mağaralar, yeraltı veya ağaç kovuklarında yaşayan insana benzer, kısa boylu varlıkların adıdır.

Oku
Halkbilim

Külkedisi, Sindirella, Cinderella

Yazı: Özhan Öztürk Sindirella veya Cinderella, kıskanç ve kötü kalpli üvey annesi ile üvey kız kardeşleri tarafından köle gibi kullanılmasına rağmen sonunda içinde bulunduğu durumdan kurtulup mutluluğu bulan yetim bir kızın öyküsünün anlatıldığı Avrupa halk masalının adıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!