Halkbilim

Plasenta, Doğum Kordonu, Göbek Kordonu (Folklor ve Mitoloji)

PLASENTA Anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organ olup, doğum sonrasında anne vücudundan atılmakta, doğum kordonu adıyla da bilinmektedir. Plasenta çeşitli toplumlarda doğum ritüellerinin önemli bir öğesi olarak algılanmakta olup, çeşitli sebeplerle gömülmekte veya saklanmaktadır.

Oku
Halkbilim Slav Mitolojisi

Petruşka

 Petruşka, Petrushka, (Петрушка, персонаж) Rus halk kukla tiyatrosunun (rayok) temel kahramanı olup, koca burunlu, kırmızı sivri şapka (kolpak) takıp, aynı renkte giyinmiş bir soytarı formunda tasvir edilmektedir. Petruşka Rusça “maydanoz” anlamına gelmekle birlikte aynı zamanda Pyotr (Peter) adının küçültülmüş formudur. Petruşka karakterinin ilham kaynağının Çariçe Anna Ioannovna’nın (1693-1740) saray soytarısı İtalyan asıllı Pietro-Mira Pedrillo olduğu sanılmaktadır.

Oku
Halkbilim

Parmak Çocuk Masalı ve Tom Thumb

PARMAK ÇOCUK Rus masallarında “Parmaktan Küçük” adıyla bahsi geçen ve adı gibi bir parmağın boyundan kısa ama iyi huylu bir düzenbaz olup, kek yaparken kazayla serçe parmağını kesen bir kadının parmağının sihirli bir şekilde bir çocuğa dönüşmesi suretiyle dünyaya gelmiştir.

Oku
Halkbilim Okültizm

Nazar, Nazar değmesi, göz değmesi

NAZAR Bir insan veya başka varlığın başına kötü şans, hastalık kaza hatta ölüm gelmesine sebep olduğuna inanılan bakışın adı olup, özellikle çocuk, hamile ya da hayvanların etkilendiğine inanılmaktadır. İnsanlık tarihi kadar olan eski inanışa neredeyse tüm kadim kültürlerde rastlanmakta olup, Eski Romalılarca fascinum, Yahudilerce ayin harah, Fransızlarca mauvais veil, Almanlarca boser blick, İtalyanlarca malocchio, Yunanlılarca baskania veya matiasma Türkçe’de kem göz veya nazar olarak adlandırılmaktadır.

Oku
Halkbilim

Mudra (Hinduizm, Budizm)

MUDRA Hinduizm ve Budizm’de iki elin belirli bir pozisyonda birbirine kenetlenmesi şeklinde gerçekleştirilen sembolik ve ayinsel işaretin adı olup, Tantrik ayinlerde 108 ayrı mudranın kullanıldığı bilinmektedir.

Oku
Halkbilim

Melusine, Melusina (Avrupa Folkloru)

Melusine, Melusina, Ortaçağ Avrupası öykü ve efsanelerinde tatlı sularda yaşadığına inanılan dişil bir ruhun adı olup, belinden aşağısı yılan veya balık, bazen de kanatlı olarak tasvir edilen denizkızı benzeri bir yaratıktır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!