Karadeniz ekoloji Karadeniz Tarihi

Karadeniz Adaları, Karadeniz’de bulunan adalar ve büyük kayalıklar

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz ada bakımından olukça fakir olup, çoğunda insan yerleşimi olmayan kayalık ve adacıkların tümü sahile oldukça yakın konumlanmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Tarihi Yunan Mitolojisi

Leuke Adası, Fidonisi, Akhilleus Adası, Zmiyini, Yılan Adası

Makale: Özhan Öztürk Leuke[1] Adası, Fidonisi, Akhilleus Adası, Zmiyini, Yılan Adası[2], Karadeniz’in sahile tek uzak adası olan Leuke, Tuna deltasının 45 km kuzeydoğusunda Romanya ve Ukrayna sınırında kıyıdan 35 km açıkta yer almaktadır. En yüksek noktası denize seviyesinden 41 m yukarıda, 0.17 km² yüzölçümüne sahip kireçtaşı yapısında küçük bir adadır. Ada çevresindeki 12 bin kilometrekarelik petrol ve doğal gaz sahasının paylaşılması konusunda Ukrayna ve Romanya arasında anlaşmazlık çıkmış, konu Uluslararası Adalet Divanı’nda görüşülmüş ve 2009 yılında sonuçlanan mahkemeyi Romanya kazanmıştır[3].

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Petrol, doğalgaz ve Stratejik boru hatları

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz ve Hazar çevresindeki petrol yataklarından ilk olarak Strabon bahsetmiş, Ortaçağ’da Azak Denizi civarındaki petrol sızıntıları Bizanslılar tarafından “Rum ateşi [1]” adıyla silah olarak kullanılmışsa da petrolün aydınlatma amaçlı ticari potansiyeli ancak 19. Yüzyılda anlaşılabilmiş, bu dönemde Romanya’da Ploeşti ve Azerbaycan’da Bakü civarındaki rezervler yabancı şirketlerin dikkatini çekmiştir.

Oku
Karadeniz ekoloji

Karadeniz Dibindeki Metan Hidrat Kristalleri

Karadeniz’in dibinde önemli miktarda bulunan metan hidrat kristalleri, basınç altında ve düşük sıcaklıklarda oluşmuş, buz parçası görünümünde,  büyük miktarlarda doğal gaz içeren yapılar olup, kimi bilim adamlarınca geleceğin enerji kaynağı gözüyle değerlendirilmektedir. ABD Enerji Bakanlığı’nın hesaplarına göre var olduğu sanılan metan hidrat yataklarının yalnızca %1’i değerlendirilebilse bile dünyanın tüm doğal gaz rezervlerinden daha fazla enerji elde edilebilecektir[1].

Oku
Karadeniz ekoloji

Karadeniz’in Dip Sularındaki Zehir: Hidrojen Sülfür

Karadeniz’in en önemli özelliği 150-200 metre derinliğin altındaki sularda oksijen bulunmaması ve dip sularının H₂S (Hidrojen Sülfür) yüklü olmasıdır.

Oku
Danube river
Karadeniz ekoloji

Karadeniz’e Dökülen Nehirler

Doğu Karadeniz Bölgesi Nehirleri Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük nehri 3.500 km² su toplama alanı olan Harşit Deresi olup, Giresun civarının diğer önemli nehirleri, havzaları 1 000 km²’yi bulan Yağlıdere ve Melet’tir.  Çoruh ile Harşit nehirleri arasında yer alan 260 km’lik subtropik kuşakta Karadeniz’e boşalan 30’dan fazla nehir bulunmakta olup, en önemlileri Abi Viçe[1], Fırtına, Kalopotamos[2], Karadere ve Değirmendere’dir. Bu nehirler kar ve yağmur suyundan beslenmekte olup, Nisan-Temmuz ayları arasında az, Sonbahar – Kış döneminde ise çok su taşımaktadır. 

Oku
Karadeniz ekoloji Okültizm

Adamotu veya Abdüsselamotu (Atropa mandragora)

Adamotu veya Abdüsselamotu, patlıcangiller ailesinden bir otun adı olup (Latince: Atropa mandragora) Türkiye’de adamkökü, adamotu, bitki adamı, adam bitkisi ve kankurutan adlarıyla bilinmektedir.

Oku
Karadeniz ekoloji

Karadeniz Ekolojik Sorunlar

Karadeniz Ekolojik Sorunların en önemlisi 17 ülkenin içinde bulunduğu 1 milyon 874 bin 904 km2 alan kaplayan havzadan,  her yıl 350 kilometre küp su ve bu su içerisinde bulunan 10 milyon ton organik madde ile 400 bin tonun üzerinde petrol kökenli kimyasal madde nehirlerin Karadeniz’e boşalmasıdır. Karadeniz kıyı bölgesinde yaşayan yaklaşık 11 milyon kişiden kaynaklanan atıklar, kanalizasyon sistemleri vasıtasıyla denize boşalmakta, bu duruma kıyılara dökülen çöpler[1] ve gemilerle gizlice bırakılan kimyevi atıklar da eklenince acil önlem alınması gereken ekolojik felaket tablosu ortaya çıkmaktadır. Karadeniz ülkelerinde petrol ya da kimyevi madde…

Oku
Karadeniz ekoloji

Karadeniz Bölgesi Bitki örtüsü

Karadeniz Bölgesi Bitki örtüsünün Ordu ilinin doğusu Kolhis Flora Bölgesi’ne, batısı ise Euxine Flora Bölgesi’ne ait olup, Balkanlar ve Orta Avrupa bitki örtüsüyle benzerlik gösteren Euxine Flora Bölgesi’nde bulunan önemli bitki türleri kabaca şöyledir:

Oku
Karadeniz ekoloji

Karadeniz İklimi: karadeniz’de sis ve yağışlar

Erken Holosen döneminde artan hava sıcaklığı (MÖ 12.000-7.000)  ile Orta Holosen döneminde (MÖ 7.000-4.000) sabitlenerek bugünküne benzer şartları oluşmuştur. Bu dönemde Anadolu bozkırında kuru step iklimi hâkim olurken iğne yapraklı ağaçlar Karadeniz kıyılarında, geniş yapraklı ağaçlar Karadeniz sıradağlarının eteklerinde, sedirler ise kalkerli topraklarda çoğalarak engin ormanlar oluşturmuştur.

Oku
Karadeniz ekoloji

Karadeniz’den esen rüzgarlar ve fırtına isimleri

Antik Çağ’da Yunanlı tarihçi Polybios (MÖ 200–118), Kuzey ve Güney rüzgârlarının Kırım ile Sinop arasında yolculuk için zararlı olduğunu, güney rüzgârlarının Pontus’a karşı estiği için Khalkedon ve Hellespontos’a ve ters istikamete olan yolculuklarda işe yaradığını bildirmiştir[1]. Yaşlı Pliny Pontus Euxinos’da güney rüzgârları estiğini[2] bunların doğu ve kuzeydoğunun bulutlarını çektiğini yazmıştır. 19. Yüzyılda ise Bıjışkyan ise kuzey rüzgârının kuzeybatıdan estiği zaman fırtına kopardığını, güney rüzgârlarının ise kış mevsimi öncesinde denizi altüst ettiğini bildirmiştir ki gerçekten de Karadeniz’de lodos ilk ve sonbahar mevsimlerinde son derece şiddetli olup, özellikle Kafkasya sahillerinde denizciler için…

Oku
Karadeniz ekoloji

Kokulu kara üzüm, Pekmez, şerevaz, termoni

kara üzüm, kokulu üzüm Eylül ayında olgunlaşan, küçük taneli, kendine özgü aroması olan siyah üzüm cinsi olup, Karadeniz bölgesinin yerli türdür. Doğu Karadeniz bölgesinin yağmurlu (Rize’de yılda 2.700 mm), az güneşli, ve rutubetli ikliminde Giresun, Sürmene ve Rize’de ağaçlara sarılarak, orman etraflarında bol miktarda, hiç bir hastalığa tutulmadan yetişen bir cins olması yerli olduğunu düşündürmektedir. Büyük kaplarda kaynatılarak pekmezi, muhallebisi (pepeçura), sirkesi ve geçmişte Hristiyanlar tarafından şarabı yapılırdı. Anadolu’da alaya “siyah ve kokulu cinste bir üzüm” (Konya Karaman) olarak bilinmektedir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!