Osmanlı yapıları

Mecidiye Kışlası, Taşkışla

Taşkışla veya Mecidiye Kışlası, İngiliz mimar William James Smith tarafından 1846-1852 arasında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için Yeni Rönesans üslubunda hastane olarak inşa edilen yapı 70 x 40 m ölçülerindeki avlunun etrafında 132 x 95 m alan içerisinde yer almaktadır.

Mecidiye Kışlası – Taşkışla’da Piyade Alayı’nın talimi (19.yüzyıl sonu)

Taşkışla veya Mecidiye Kışlası, Kırım Savaşı (1853-56) sırasında Fransız

Mecidiye Kışlası, Necib Bey haritasında. Mecidiye Kışlası ile Topçu Kışlası arasında Taksim Bahçesi.

askerlerinin tedavisi için hastane olarak kullanılmıştır. Kırım savaşı sonrası boşaltılan yapı 1860 sonrasında Dolmabahçe Sarayı muhafızları için kışla olarak kullanılmıştır. 1894 depreminin ardından Mimar Raimondo D’Aronco tarafından onarılmıştır. 31 Mart Olayları (13 Nisan 1909) sırasında Taşkışla içerisinde kalan avcı birlikleri ile Hareket Ordusu askerleri çatışmıştır. Balkan Savaşları sırasında yine hastane olarak hizmet veren yapı Cumhuriyet’in ilanından sonra Taşkışla Maarif Vekaleti‘ne devredilmiştir. 1943-1950 arasında yeniden onarılan

1984 yılında Taşkışla otel olarak Es-Ka’ya tahsis edilmmiş ama İTÜ hocaları ve Mimarlar Odası çabalarıyla bu gerçekleşmemiştir

yapı İTÜ Mimarlık-İnşaat Fakültesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.  1983’de Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından birinci sınıf tarihi yapı olarak koruma altına alınan yapı 1988’de özel bir firmaya otel olarak kullanması için 49 yıllığına kiralanmışsa da karar 1989’da İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştur. 1999’da 1999’da yeniden onarım gören yapı günümüzde İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak kullanılmaktadır.