Germen Mitolojisi

Nerthus (Germen Mitolojisi)

Nerthus, Töton halkının inanışında yeryüzü, bereket, barış ve refah tanrıçasının adı olup, Kuzey Denizi civarında tapınılmış büyük ihtimalle hermafrodit karakterde bir tanrıçanın adıdır.

Romalı tarihçi Tacitus’un MS 1. Yüzyılda kaleme aldığı Germania adlı eserinde Suebi kabilesince büyük saygı gösterilen tanrıçanın kutsal korusunda sadece rahiplerin dokunmasına izin verilen ve ineklerce çekilen bir araba içerisinde tasvirinin bulunduğunu bildirilmiştir. Tacitus’un, Toprak Ana (Mater Terra) adıyla da andığı tanrıçayla ilişkili arkeolojik kanıtlar genellikle Danimarka civarında bulunmuştur.  Bir göl kıyısında tanrıça onuruna düzenlenen festival sırasında insanlar konukseverlikle evlerinin kapısını açık bırakmakta, köleler tanrıçanın heykel ve arabasını yıkamakta ardından kurban sunulmaktaydı. Kimi araştırmacılar Nerthus’un İskandinav tanrıçası Freyja veya görünümlerinden birisi olduğunu kimisi ise Nerthus adının yeryüzü anlamına gelen Erda ile ilişkili olduğunu iddia edilmektedir. Kimi yazarlar Nerthus’un İskandinavya’da erkeğe dönüştürülerek Njörd olarak bilindiğini iddia etmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016