Makaleler

Narcissus, Narkissos (Yunan Mitolojisi)

Narcissus, Narkissos (Νάρκισσος), Yunan Mitolojisinde nehir tanrısı Kephissus ile su perisi Leiriope’nin oğlu olan yakışıklı bir delikanlının adıdır.

Suda gördüğü yansımasına âşık olunca kendisini arzulayan tüm su perilerini

Sudaki yansımasına âşık olan Narkissus (Gayley, 1893)

reddetmiş, bunlardan Ekho öylesine kırılmıştır ki üzüntüsünden eriyip gitmiş bir ses yankısına dönüşmüştür. İntikam tanrıçası Nemesis perinin hüzün dolu fısıltılarına kulak verip Narkissos’u nergis adıyla bilinecek bir çiçeğe dönüştürmüştür (Ovid Met. iii. 341). Söylenceye göre Narkissus doğduğu zaman ailesi bir kâhine danışmış adam çocuğun kendi yüzüne bakmaması halinde uzun süre yaşayacağını iddia etmiş, gerçekten de genç bir av sırasında su içmek için eğildiğinde kendi yüzünü görüp âşık olduğunda kaderini bağlamıştır.

Latin şair Ovid’in bu öyküsünün son bölümü (Ekho ile Narkisssus) daha önce duyulmamış olduğundan öyküye kendisinin eklediği sanılmaktadır. Daha eski bir Boeotia varyasyonunda ise Thespiae şehrinde yaşayan Narkissus, Ameinias adlı genç bir erkeğin aşkını reddetmiştir. Bunun üzerine Ameinias kendini kılıçlayarak Narkissos’un kapısının önünde öldürürken aşkını lanetlemiştir. Bu lanet yüzünden bir gün sudaki aksini görüp kendine âşık olan Narkissus umutsuzluğa kapılıp intihar etmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016