Hint Mitolojisi

Nandi (Hint Mitolojisi)

Nandi (Sanskrit: नन्दि, Tamil: நந்தி,, Hint Mitolojisinde Hinduizm’in en önemli tanrılarından birisi olup, Şiva’nın üzerine binip yolculuk ettiği süt beyazı renkli boğa formunda tasvir edilmekte adı “memnun” anlamına gelmektedir.

Mezopotamya Cennet Boğası ile ilişkili olan Nandi inanışının kökleri İndüs vadisi uygarlığına dek uzanmakta, kimi yazarlarca hayvan sürülerinin koruyucusu Pasupati ile özdeşleştirilmektedir. Puranalarda Nandikeşvara adıyla da anılan tanrı boğa başlı 4 kollu olarak tasvir edilirken bedeni Şiva’ya benzetilmekte, bir elinde balta (parasu) diğerinde antilop (mruga) tutmakta diğer iki eli anjali (saygı ifadesi) pozisyonunda birleştirilmiş durmaktadır.

Hindistan’da sadece Nandi’ye adanmış tapınaklar bulunduğu gibi hemen her Şiva tapınağının ana tapınma yerinin bir köşesinde bir Nandi heykeli de yer almaktadır. Nandi, tüm 4 ayaklı hayvanların koruyucusu kabul edilmekte olup, Şiva tandava dansı yaparken efendisine eşlik etmektedir. Nandi, Nadin veya Viraka (Küçük kahraman) adlarıyla da bilinmekteydi.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016