Hristiyanlık

Matta (Hıristiyanlık)

Matta, (İbranice: מתתיהו) Hıristiyan Mitolojisinde İsa’nın on iki havarisinden birisi ve Yeni Ahit’i oluşturan dört gospelden Matta İncilinin yazarıdır.

Matta İncili

Matta, İbranice “efendimizin hediyesi” anlamına gelmekte olup, başlangıçta İbranice yazıldığı sanılan Matta İncili, İsa’nın soyağacı ile başlayıp, hayatı ve dinî faaliyetlerini, havarilerin seçimi ve İsa’ya katılışlarını anlatmaktadır. Levi ile Matta’nın aynı kişi olduğu sanılmakta olup, İsa’nın diriliş ve göğe yükselişine bizzat tanık olmuştur. Celile valisi Herod Antipas için çalışan bir vergi memuru olan Alpheus’un oğlu Matta’nın incilinin diğer 3 incilden daha fazla Eski Ahit referansı içermesi İsa’nın düşüncelerini Yahudi toplumu içinde yaymak istediğini düşündürmektedir. Matta’nın nasıl öldüğü tartışmalı olup, Avrupa’da yaygın bir söylenceye göre Etiyopya’da şehit edilmiş, bir Yunan söylencesine göre Domitian döneminde eceliyle ölmüştür. Aziz Matta vergi toplayıcıları ve bankerlerin koruyucusu kabul edilmekte olup, yortu günü 21 Eylüldür.