Hristiyanlık

Aziz Markos, Mark the Evangelist (Hıristiyanlık)

Aziz Markos veya Evanjelist Markos İngilizce: Mark the Evangelist, Latince: Marcus; Yunanca: Μᾶρκος; İbranice: מרקוס‎) Hıristiyan Mitolojisinde Barnabas’ın kuzeni ve İsa‘nın havarisi Petrus’un (Simun) yakın arkadaşının adı olup, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerden ikincisine adını vermiştir.

Markos incili (Gospel of Mark)

Markos incili, Markos tarafından Aziz Petrus’a dayanarak MS 60’ların sonu ile 70’lerin başlarında yazılmış olup, incillerin en eskisi olduğu hatta Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil ettiğine inanılmakta, Vaftizci Yahya’dan İsa’nın göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatılmaktadır. Markos, İsa bahçede tutuklanırken kaçan genç bir adam olup, (Markos 14:51–52) Elçilerin İşleri’nde Yuhanna Markos ile aynı kişi olduğu sanılmaktadır (12:12). Söylenceye göre Markos, Mısır’ın İskenderiye kentinin ilk piskoposu olup burada gösterdiği mucizeler yüzünden putperestlerce büyücü olmakla suçlanmış, tanrı Serapis onuruna düzenlenen bir festivalde zincire vurulmuş, ölene dek işkence edilerek şehit edilmiştir. Yortusu 25 Nisan’da yapılan Aziz Markos, Venedik kentinin yanı sıra zamcı ve noterlerin koruyucu kabul edilmektedir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016