Yazı: Özhan Öztürk

Alcmaeon, Alkmaion, Alcmeon, Alkmaeon veya Alkmaon (Yunanca Ἀλκμαίων) Yunan mitolojisinde Kâhin Amphiaraus ve Eriphyle’nin oğlu, Amphilokhus, Eurydike ve Demonassa’nın kardeşi olup, Thebai kentine sefer düzenleyen Yediler’in Epigoni adı verilen oğullarından birisi ve lideridir.

Alcmaeon Kimdir? Harmonia’nın kolyesi 

İlk Thebai seferine öleceğini bile bile karısı kandırılan Eriphyle’nin de etkisiyle katılan Amphiaraus çocuklarından ileride intikamını almalarını istemiştir. İlk seferi Harmonia’nın kolyesi karşılığında kabul eden Eriphyle ikinci Thebes (Thebai) seferine Harmonia’nın kıyafeti karşılığında razı olmuştur. Alkmaeon, Thebai kralı Eeteokles’in oğlu Laodamas’ı öldürünce, morali bozulan kent halkı Thebai’yi terk etmiştir. Ertesi gün Alkmaeon ve beraberindekiler Thebai’yi yağmalamış, kentin başına Thersandros’u getirmişlerdir. Alkmaeon Theai kentinin fethinden sonra babasının diğer isteğine uyarak annesi Eriphyle’yi öldürmeye karar vermiştir. Alkmaeon’un danıştığı Delphi kâhinlerinin karşı çıkmasına karşın -bir ihtimal kardeşi Amphilokhus’un da yardımıyla- annesini öldürünce öç alıcı Erinyeler peşine düşerek çıldırmasına sebep olmuştur. Alkmaeon önce büyükbabası Oekles’in sonra Psophis’e Phegeus’un yanına gitmiş burada günahlarından arındırılarak Arsinoe (veya Alphesiboea) ile evlendirilmiştir. Alkmaeon yeni eşine Harmonia’nın kolye ve kıyafetini vermişse de kâhinler tarafından ülkeye musallat olan kıtlığın sebebi olarak gösterilince bu sefer nehir tanrısı Akheloos tarafından arındırılmak için yola düşmüştür. Akheloos, Eriphyle’nin ölümünden sonra yeni oluşmuş bir toprak bularak Alkmaeon’u günahından arındırmış ve kızı Kallirhoe ile evlendirmişse de kız evlilik hediyesi olarak Harmonia’nın kolye ve kıyafetini istemiştir. Bunun üzerine Alkmaeon Phegeus’a giderek arınması için kızına verdiği hediyeleri geri alması gerektiğini söylemişse de adam uşağından işin gerçeğini yani hediyelerin başka bir kadına gideceğini öğrendiğinde kendini hakarete uğramış sayarak oğulları Pronoos ile Agenor’a damadı Alkmaeon’u öldürmesini emretmiştir. Tuzak kurulup öldürülen Alkmaeon’un oğulları sonradan babalarının öcünü almışlardır. Eruripides’in anlatısına göre Alkmaeon Erinyeler tarafından izlenirken Teiresias’ın kızı Manto’dan Amphilokhos adlı bir oğlu ile Tisiphone adlı bir kızı olmuş, çocuklarını Korinth kralı Kreos’a emanet etmiştir. Kreos’un karısı büyüdükçe güzelleşen Tisiphone’yi köle olarak satmışsa da kendi kızı olduğunu bilmeden Alkmaeon tarafından satın alınmıştı. Alkmaeon Kreon’dan çocuklarını almaya gittiğinde sadece oğlunu karşısında görünce kızın kaderini ve gerçek kimliğini öğrenebilmiştir. Propertius’un anlattığı öyküye göreyse Alkmaeon’un öcünü ilk karısı Alphesiboia’dır (Apollodorus, 3.7; Pindar 8.40-48; Hyg, Fab, 73; Pausanias, Yunanistan 8.24; Homer Odysseia xv. 247).

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Takip, tavsiye ya da beğeni için