The Remorse of Orestes, where he is surrounded by the Erinyes, by William-Adolphe Bouguereau, 1862
Yunan Mitolojisi

Erinyeler (Yunan Mitolojisi), Furiae, Dirae

Erinyeler (Ἐρινύες, tekil formu Erinis ‘Ἐρινύς‘), Yunan Mitolojisinde köpek kafalı, yılan saçlı, yarasa kanatlı, merhametsiz öc tanrıçalarının adı olup, yeraltı dünyasıyla ilişkilidirler. Roma mitolojisindeki karşılığı Furiae (çılgınlar) ve Dirae olan tanrıçaların adı Yunanca ‘kızgınlar’ anlamına gelmektedir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Melampus (Yunan Mitolojisi)

Melampus (Μελάμπουςς), Yunan Mitolojisinde Amythaon ile İdomene’nin oğlu, Bellerophon’un kuzeni bir Teselyalı kâhin olup, Proitos’un kızı Ephianeira ile evlenmiştir.

Oku
Thargelia (Greek Θαργήλια) was one of the chief Athenian festivals in honour of the Delian Apollo and Artemis, held on their birthdays, the 6th and 7th of ... This ancient painting from Pompeii, which once graced the peristyle of the House of the Tragic Poet, depicts Agamemnon about to sacrifice his daughter Iphigenia, a disturbing story first told by Homer in the Iliad, Book II. This painting, however, follows the version performed in Athens in the late fifth century B.C., the finale of Euripides's play IPHIGENIA IN AULIS
Yunan Mitolojisi

Thargelia (Yunan Mitolojisi)

Thargelia (Θαργήλια), Eski Yunanistan’da Atina’nın en önemli festivalinin adı olup, Apollon ve kardeşi Artemis’in doğum günü olan Thargelion ayının altıncı ve yedinci günleri (6-7 Mayıs) kutlanmaktaydı.

Oku
Statues of Kleobis and Biton (identified by inscriptions on the base) dedicated to Delphi by the city of Argos, signed by [Poly?]medes of Argos. Marble, ca. 580 BC. H. 1.97 m (6 ft. 5 ½ in.), after restoration. Archaeological Museum of Delphi, no. 467, 1524.
Yunan Mitolojisi

Kleobis ve Biton (İki Kouros)

Kleobis (Cleobis, Eski Yunanca: Κλέοβις) ve Biton (Eski Yunanca Βίτωνος), iki Kouros kardeşin adı olup,  Delphi Arkeoloji Müzesi’nde bulunup, MÖ 580’e tarihlenen iki kouros (erkek) heykeli Kleobis ile Biton kardeşlere atfedilmektedir. Öykü ilk olarak Solon’un Lydia kralı Croesus’a dünyanın en mutlu insanı olduğunu söylediği Herodot Tarihi‘nde (Herodotus Histories 1.31. bulunmaktadır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi Halkbilim Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Folklor ve Mitolojide Baykuş

Baykuş, yuvarlak kafalı, büyük gözlü bu gece kuşu pek çok kültürde ‘gece’ dolayısıyla ölüm ile özdeşleştirilmiştir. Bu yüzden tarih boyunca birçok kültürde insanlar baykuşlara hayranlık ve korku ile yaklaşmışlardır. Baykuşlar, hem korkulan, hem saygı duyulan, yerine göre küçümsenen veya takdir edilen, bilgelik veya ahmaklıkla özdeşleştirilen, ölümün dışında doğum, büyü, iklim ve tıp ile ilişkilendirilmiştir.

Oku
Statue of Asclepius, exhibited in the Museum of Epidaurus Theatre.
Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Asklepios, Asclepius, Aesculapius (Mitoloji)

Asklepios, Asklepious, Asclepius (Yunanca Ἀσκληπιός, Latince Aesculapius) Yunan Mitolojisinde şifa tanrısının adı olup, başlangıçta bir yılan tanrı olduğu sanılmakta, üzerine yılan sarılmış bir asa taşıyan sakallı bir adam olarak tasvir edilmekteydi.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!