Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Osmanlı Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Şehzade Beyazıd tarafından 1388’de Osmanlı topraklarına katılan kent, eyalet merkezi yapılınca ilk valisi Yıldırım Beyazıd olmuştur. Yıldırım Beyazıd, 1389’da babası I. Murad’ın şehid olacağı Kosova Seferi’ne katıldığı dönemde yerini Şadgeldi’nin oğlu Ahmed Bey’e bırakmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Kastamonu Tarihi: Beylikler Dönemi, Çobanoğulları ve Candaroğulları

Makale: Özhan Öztürk Kastamonu bölgesi 1186’da II. Kılıçarslan’ın oğlu Muineddin Mesud’un payına düşmüş, birkaç yıl sonra yaptığı akınlarla Safranbolu’yu da ele geçirmeyi başarmıştır. Emir Karatekin’in soyundan gelen Hüsameddin Çoban Bey[1] Kastamonu yöresinde kendi beyliğini kurmuş, ölünce yerine oğlu Alp Yürek geçmiş, Moğol işgali döneminde Çobanoğulları da İlhanlılar’a bağımlı duruma gelmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Niğbolu Savaşı veya Nikopolis Savaşı (1396 ve 1877)

25 Eylül 1396 tarihinde Macar Krallığı, Fransa, Hospitalier Şövalyeleri, Ceneviz ve Venedik Cumhuriyeti ittifakından oluşan Haçlı ordusu, Sırp despotu Stefan Lazareviç (1374-1427) tarafınsan desteklenen Osmanlı kuvvetleri Tuna nehri üzerinde yer alan Niğbolu kalesi önlerinde karşı karşıya gelmiş olup, Niğbolu Savaşı (veya Nikopolis Savaşı) Osmanlıların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Ortaçağın bu son Haçlı seferine katılan şövalyelerin bir bölümü Papa IX. Boniface’in Avignon’da 1394 tarihli çağrısına uyarak İslam’a karşı savaşmayı görev edinmiş fanatik dindarlar olmakla birlikte, Macar, Bulgar ve Polonyalılar Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak, Venedik ve Cenevizliler ise Adriyatik’ten Karadeniz’e dek uzanan…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!