Halkbilim

Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü Y (YA-YE)

Aşağıdaki  Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü adlı kısa çalışmada efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni hatta yıldızlara ait inanma ve büyüleri bile kapsayan kültür ögeleri maddeleştirilmiş olup, aşağıda Y (YA-YE) harfi ile başlayan maddeler verilmiştir.

Oku