İskandinav Mitolojisi

Ragnarök (İskandinav Mitolojisi)

Ragnarök, İskandinav Mitolojisinde evrenin, tanrılar ve insanların tanrılar ve devler arasında Vigrith’de (savaş meydanı) gerçekleşen son bir savaşla yok oluşunu anlatan bir efsanenin adıdır.

Oku
Yunan Mitolojisi

Pandora (Yunan Mitolojisi)

PANDORA (Πανδώρα) Yunan Mitolojisinde Prometheus’un tanrılardan ateşi çalıp insanlara hediye etmesine kızıp hem Prometheus hem de insanoğlundan intikam almak isteyen Zeus’un emriyle ateş tanrısı Hephaistos ile Athena’nın topraktan yarattığı ilk kadının adıdır. Söylenceye göre ilk kadına Aphrodite güzellik, Apollon müzik, Hermes ikna yeteneği gibi özellikleri hediye etmiştir ki bu yüzden Pandora’nın adı Yunanca ‘bütün tanrıların armağanı’ anlamına gelmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Manu (Hint Mitolojisi)

MANU Hint Mitolojisinde ilk insanın adı ve Sanskritçe kanun kuralları Manusmrti’nin hazırlayıcısı olup, “adam” ve “düşünmek” anlamlarına gelen ‘man’ kelimesiyle ilişkilidir.

Oku
Mısır Mitolojisi

Hathor (Mısır Mitolojisi)

HATHOR Mısır Mitolojisinde doğum, bereket, aşk, evlilik ve müzik ile ilişkilendirilen gök tanrıça olup, 3 bin yıldan uzun bir süre tapınıldığı bilinmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Dilmun (Mezopotamya Mitolojisi)

DİLMUN Mezopotamya ile İndus Vadisi arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunup, depo amacıyla kullanılan bakır madenleri ile ünlü bir diyar olup Telmun adıyla da bilinmekteydi.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Mayaların Kutsal Kitabı: Popol Vuh (Maya Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk POPOL VUH  (Kiçe Dilinde Popol Wuj) 16. Yüzyılda İspanyol işgalinin başlangıç yıllarında kadim zamanlardan beri aktarıla gelmiş Maya sözlü geleneğini yazıya geçirerek kültür zenginliklerini korumak isteyen Mayalı soyluların girişimiyle yazılan efsanevi bir kitabın adıdır.

Oku
Mitoloji

Dünya Kültürlerinde Tufan Söylencesi

Makale: Özhan Öztürk Tufan, yerel efsaneler ve kutsal kitaplara göre Tanrı veya Tanrıların insanoğlunu cezalandırmak için yeryüzüne gönderdiği şiddetli yağmurlar sonucunda ırmakların yataklarından taşarak tüm dünyayı kaplayıp uygarlığı yok etmesiyle sonuçlanan büyük su baskınlarına verilen isim olup, en ünlüsü Nuh Tufanı‘dır. Mezopotamya efsanelerinden, Puranalar’a, Yunan mitolojisindeki Deukalion öyküsüne, Eski Ahit’te Nuh peygamberden, Orta Amerika uygarlıklarının öykülerinde dek pek çok kültürde tufan efsanesine rastlanmakta iken tüm öykülerde kültürel bir kahramanın varlığı ve insan ırkının yenilendiği motifinin ortaklığı dikkat çekicidir.

Oku
Karadeniz Tarihi Ortadoğu Mitolojisi

Nuh tufanı Karadeniz’de mi oldu?

Amaç: Bu makalenin amacı Nuh Tufanı gerçekliğini, nedenlerini, oluş şekli ve zamanını sorgulayan kişilere dini veya bilimsel kaynaklara dayalı cevaplar aramak olmayıp, Karadeniz Tufanı teorisi ile Gılgamış Destanı ve Nuh Tufanı arasındaki benzerlik ve farklılıkları özetlemek, bugüne dek ileri sürülen delilleri ve karşı görüşleri ortaya koyduktan sonra üzerine mitoloji ve tarihten yeni ya da pek bilinmeyen kaynaklar ışında kendi katkımla değerlendirmeye çalışmaktır. Özet: Son Buluz çağı sonrasında MÖ 5600’lerde hızlı ısınma neticesinde buzulların erimesinin Akdeniz’in su seviyesini yükselmesi, o dönemde küçük bir tatlı su gölü olan Karadeniz ile arasında yer alan toprak…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!