Yunan Mitolojisi

Thetis (Yunan Mitolojisi)

Thetis (Θέτις), Yunan Mitolojisinde Nereus ile Doris’in kızı, Peleus’un karısı ve Akhilleus’un annesi olan ölümsüz bir deniz tanrıçasının adıdır (Homeros İlyada i. 538, Hes. Theog. 244).

Oku
Yunan Mitolojisi

Telemachus, Telemakhus (Yunan Mitolojisi)

Telemachus, Telemakhus (Τηλέμαχος) Yunan Mitolojisinde Odysseus ile Penelope’un, Troya savaşının başlamasının hemen öncesinde doğan ve babasını tanımdan büyüyen tek oğlunun adı olup, savaştan yıllar sonra geri dönen babasının tahtını ele geçirmesine yardım etmiştir (Homer Odysseia i. 216).

Oku
Yunan Mitolojisi

Telegony, Telegonia (Yunan Mitolojisi)

Telegony veya Telegonia (Τηλεγόνεια) Yunan Mitolojisinde MÖ 5. Yüzyılda yaşamış Kyreneli Eugammon’un eseri, Troya Savaşı destanı dizisine dâhil olup, adını Odysseus ile Kirke’nin oğlu Telegonus’tan almaktadır.

Oku
Yunan Mitolojisi

Penelope (Yunan Mitolojisi)

Penelope (Πηνελόπεια, Πηνελόπη), Yunan Mitolojisinde İthaka kralı Odysseus’un vefakâr karısı olarak bahsi geçen kadın, İkarius ile Spartalı Periboea’nın (veya Asterodia) kızı ve Troya savaşının başlamasına sebep olan Güzel Helen’in kuzenidir (Homer Odysseia i. 329; Apollod. iii. 10. 6).

Oku
Yunan Mitolojisi

Menelaus, Menelaos (Yunan Mitolojisi)

Menelaus, Menelaos (Μενέλαος) Yunan Mitolojisinde Miken kralı Atreus ile Giritli Aerope’nin oğlu, Anixibia, Pleisthenes ve Agamemnon’un küçük kardeşi, Troya’ya kaçırılan Güzel Helen’in kocası, Hermione’nin babasının adıdır. Sparta kralı olmasına karşın ayrıca Helen ile evlenince ve karısının vatanı Lakedaemon’a da hükmetmiştir. Dokuz yıllık bir evliliğin ardından karısı Helen’in Troya kralı Priam’ın oğlu Paris tarafından kaçırılması Troya savaşının çıkmasına sebep olmuştur.

Oku
Yunan Mitolojisi

Calchas, Kalkhas (Yunan Mitolojisi)

Calchas, Kalkhas, Yunan MitolojisindeThestor’un oğlu, Alkmeon, Leukippe ve Theonoe’nun kardeşi, Kressida’nın babası olan Megaralı bilge bir kâhindir (Homeros İlyada i. 69, xiii. 70.). Apollon’dan aldığı kehanet yeteneği sayesinde kuşların uçuşunu yorumlayıp, gelecekten haber verebilen kâhin (augur) Troya savaşının her aşamasında kehanetleriyle Yunan ordusunu yönlendirmiştir.

Oku
Britanya Mitolojisi Kelt Mitolojisi

Hector de Maris, Ector de Maris (Britanya Mitolojisi)

Hector de Maris veya Ector de Maris ,Kral Arthur’un babalığı ve besleme kardeşi Sir Kay’ın babası olup, Antor, Ector ve Ectorius adlarıyla bilinmekteydi.

Oku
Theseus discovered his father's tokens and Aethra revealing the true identity of his father
Yunan Mitolojisi

Theseus (Yunan Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Theseus (Yunanca: Θησεύς) Yunan Mitolojisinde Atina kralı Aegeus ile Troezen kralı Pittheus’un kızı Aethra’nın oğlu, Hippolyte’ten Hippolytus, Ariadne’den Oenopion ile Staphylus, Phaedra’dan Akamas ile Demophon’n babasının adı olup, Demophon ile Akamas’un katıldığı Troya Savaşından bir kuşak önce yaşadığı sanılmaktadır (Plut. Thes. 6; Diod. iv. 59; Paus. i. 17. 3).

Oku
Asmus Jakob Carstens, Sorrowful Ajax with Termessa and Eurysakes, um 1791. Water color over graphite, 22.7 x 33.6 cm, Weimar, Kunstsammlungen.
Yunan Mitolojisi

Ajax veya Aias (Yunan Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Ajax veya Aias (Yunanca Αἴας) Yunan Mitolojisinde iki ayrı kahramanın adı olup ilki Büyük Ajax (İngilizce Ajax the Great, Telamonian Ajax, Greater Ajax) diğeri Küçük Ajax (İngilizce Ajax the Lesser, Locrian Ajax) olarak bilinmektedir.

Oku
The painting shows the Judgment of Paris, an event in Greek mythology. Figures, from left to right: The goddesses Athena, Hera and Aphrodite, then Aphrodite's son, Eros, and Paris.
Yunan Mitolojisi

Paris (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Paris (Yunanca Πάρις) veya Alexander,  Aléxandros (Yunanca Ἀλέξανδρος), Yunan Mitolojisinde Troya kralı Priam ile karısı Hekuba’nın Aleksandros olarak da bilinen ikinci oğlu olup, Helen’i kaçırarak Troya savaşının başlamasına sebep olmuştur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!