Yunan Mitolojisi

Hecate, Hekate (Yunan Mitolojisi)

Hecate, Hekate (Yunanca Ἑκάτη), Yunan Mitolojisinde Trakya ve Karyalıların Artemis benzeri doğum ve tabiat tanrıçasıyken Yunan kültürüne ay ve yol kavşaklarının tanrıçası olarak girmiş, yılan, köpek ve at şeklinde üç başlı bir yaratık olarak tasvir edilmiştir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Kadmos

Makale: Özhan Öztürk Cadmus veya Kadmos (Κάδμος) Yunan Mitolojisinde Thebai (Thebes) kentinin kurucusu ve kralı olan kültürel kahraman, Fenike kralı Agenor ile Argiore’nin (veya Telephassa) oğlu, Kilix, Elektra, Demodoke, Phineus, Thasus, Europa ve Phoenix’in kardeşidir. Kadmos, Ares ile Aphrodite’nin kızı Harmonia ile evlenmiş ondan dört kız (İno, Semele, Autonoe, Agave) bir erkek (Polydorus) çocuk sahibi olmuştur. Bir Boiotia söylencesine göreyse Thebes veya Thebai kentinin kurulduğu bölgenin yerlisi olup, Ogygos’un oğlu olarak gösterilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Pontus: Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi Kaynakçası

Aşağıdaki kaynakça Özhan Öztürk tarafından yazılan Pontus: Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi (Ankara, Genesis 2009, 2011, Nika 2016) adlı  tarih kullanılmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Midye, Kıyıköy ile Samakov, Demirköy

Makale: Özhan Öztürk Kıyıköy‘ün (Midye) eski adı Salmydessus veya Alydessos, Yunan mitolojisinde Argonotlar’ın ziyaret ettiği bir Trak kentinin adı olup, İason ve arkadaşları krallığın Harpy ve Boread adlı canavarlardan kurtulmasına yardım ederek karşılığında Salmydessus kralı Phineas’tan çarpışan kayalar Symplegades’i nasıl geçeceklerini öğrenmişlerdir[1].

Oku
Karadeniz Tarihi

Milli Mücadele Döneminde Trakya

Makale: Özhan Öztürk 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden 5 gün sonra bir Fransız alayı Uzunköprü-Sirkeci arasında uzanan ve Kırklareli’nden geçen demiryolu hattını işgal etmiş, 2 ay sonra bölgeye bir Yunan taburu yerleşmiştir. Rumlar, Kırklareli sancağı nüfusunun dörtte birinden az bir nüfus oranına sahip olmakla birlikte gerek Venizelos’un “Ege ve Trakya‘nın Yunanistan’ın bir parçası” olduğu tezi[1] gerekse Rum çetelerin Müslümanlar üzerinde baskı kurarak bölgeyi terk ettirmeye zorlaması bölgede gerilimi arttırmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Trakya veya Thrakia

Makale: Özhan Öztürk Trakya veya Thrakia[1], Yunan mitolojisinde savaş tanrısı Ares’in bu bölgede ikamet eden oğlu Thrax’ın yanı sıra Okeanus ile Parthenope’un 4 kızından birisinin adıyla ilişkilendirilmiştir. Coğrafi bir terim olarak ilk Homer’in İlyadası’nda bahsi geçmiş[2], başlangıçta Yunanlılarca kuzeyde Tuna nehri, güneyde Ege ve Propontis, batıda Strymon nehri ile doğuda Pontus Euxinus arasında kalan topraklar için kullanılan isim Roma döneminde kuzeyde Balkan dağları ile sınırlandırılmıştır. Antik Thrakia günümüzde politik açıdan 3 parçaya bölünmüş olup, Kuzey Trakya Bulgaristan, Batı Trakya Yunanistan, Doğu Trakya ise Türkiye’nin sınırları dâhilinde yer almaktadır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!