Karadeniz Tarihi

Ermeniler: Karadeniz Bölgesi, Bithynia ve Trakya’da Özet Ermeni Tarihi

Antik Çağ’da coğrafi açıdan İran platosunun Anadolu içine uzanmış devamı olan, volkanik dağlar ve nehirlerle dolu Karduk ve Khalyb ülkeleri arasında yer alan bölgenin adı Armenia bu ülkenin at yetiştiriciliği yapan halkı ise Armeni[1] (Ermeni) olarak bilinmekteydi. Ermeni adı ilk olarak MÖ 5. yüzyılda Herodot’un Tarih’inde anılmış olup, yazar Kızılırmak’ın Armenia Dağları’ndan çıktığını, Fırat’ın kaynağını Armenia’dan aldığını, Armenia’nın Asur ülkesinin kuzeyinde bulunup 13. Pers şatraplığı sınırlarından yer alıp yılda 400 talenton gümüş vergi ödediğini ve Ermenilerin Frigyalı bir göçmen topluluk olup, onlarla aynı geleneklere sahip olduğunu kaydetmiştir[2].

Oku