Roma Mitolojisi

Ceres (Roma Mitolojisi)

CERES Roma Mitolojisinde Saturn ile Ops’un kızı kabul edilen, Latin kökenli tarım ve hububat tanrıçasının adı olup, yeryüzü tanrıçası Tellus ile benzer özellikleri bulunmaktaydı.

Oku
Halkbilim Slav Mitolojisi

Buğday Ana, Tahıl Ana, Mısır Ana, Kornmutter, Pszeniczna Matka

Makale: Özhan Öztürk TAHIL ANA Avrupa folklorunda buğday, yulaf, mısır, arpa, Amerika yerlilerinkinde ise mısır kişileştirilerek tarlaların koruyucusu ana formunda tasvir edilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Yunan kolonilerinde yeraltı evleri, tarım ve ticaret

Makale: Özhan Öztürk Arkeolojik kanıtlara dayanılarak Olbia’da yerlilerin yer altı evlerinde yaşadığı iddia edilirken, bazı yazarlar bu evlerde sadece yerlilerin değil Yunanlı kolonistlerin de aynı şartlarda yaşadığını bazıları ise bunların gerçekte üst katları yıkılmış evlerin bodrum katları[1] olduğunu ileri sürmüştür. Anadolu yerleşim kültürüne yabancı olmayan bu çukur evlerin bugüne dek İonia’da bulunmaması çukur-evlerin konut mu yoksa başka amaçlarla (depo?) yapılmış mekânlar olduğu tartışmasını doğurmuştur. Yunan kolonistlerinin kurduğu kentlerde MÖ 7. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu yer altı ya da yarı-yer altı evlerinden pek çok…

Oku
Roma Mitolojisi

Tarım Tanrıları (Roma Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Tarım sadece halkın sağlıklı beslenmesi için değil aynı zamanda kentlerin ve devletin büyümesi için yaşamsal önemdeydi. Daha Roma imparatorluğu kurulmadan İtalya’nın merkezinde gelişen kültürlerde tanrı ve tanrıçalara hasat mevsiminin verimli geçmesi ve ürünün don, fırtına ve yanardağ patlamalarından etkilenmemesi, üzümü şaraba, tahılın ekmeğe dönüştürülmesi, ürünün pazara güvenle götürülmesi için yakarılmaktaydı.

Oku
Halkbilim

Tarım Törenleri

Makale: Özhan Öztürk Geçimini toprak işleyerek sağlayan halkların (tarım toplumlarının) kültürü tarımdan ve tarımı doğrudan etkileyen iklimsel özelliklerden büyük ölçüde etkilenmekte, bu etki mevsim ve ay adlarından çocuklara konulan isimlere, basit tekerlemelerden kapsamlı sözlü edebiyat ürünlerine, halk oyunlarından tarım törenleri denilen karmaşık kısmen dini nitelikli ayinlere dek toplumsal yaşamın her alanına yansımaktadır.

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Türkçesi

Arazi ve toprakla ilgili terimler (Doğu Karadeniz)

Yazı: Özhan Öztürk Abanges ‘Tarlanın seyrek sürülmüş yeri’ ve ‘yarım yamalak, baştan savma yapılmış iş’ anlamlarına gelmektedir (Trabzon, Tokat) Aboskal veya aposkal Tarla kazılırken, henüz işlenmemiş önde kalan kısım; eksik bırakılan iş, tarlada sürülen kısımla, sürülemeyen arasındaki sınır (Trabzon, Rize) anlamına gelmektedir. Yunanca aposkalin (αποσκαλιν [το]) “başlanılan iş’ kelimesinden ödünçlenmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!