Yunan Mitolojisi

Nemesis,Rhamnousia, Rhamnusia, Adrasteia, Adrestia (Yunan Mitolojisi)

Nemesis (Νέμεσις), Rhamnousia, Rhamnusia, Adrasteia, Adrestia,Yunan Mitolojisinde ilahi adalet ve öç tanrıçasının adı olup, Marathon’un kuzeyindeki Rhamnous kentinde bulunan tapınağı yüzünden Rhamnousia ve Adrasteia adlarıyla da bilinmekteydi.

Oku
Mısır Mitolojisi

Maat, Ma’at (Mısır Mitolojisi)

Maat, Ma’at Mısır Mitolojisinde günlük hayatın ve firavunun yasalarının temel dayanağı olan adalet, düzen ve gerçekle özdeşleştirilen tanrıça, Osiris’in ölüm mahkemesinde bir devekuşu tüyüne dönüşerek ölülerin kalbini tartmakta kalbin hafif olması durumunda ruh yaşamaya devam ederken tersi olursa Ammut tarafından yutulmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Lakşmi, Lakshmi (Hint Mitolojisi)

Lakşmi, Lakshmi Hint Mitolojisinde okyanus dalgalarının köpüğünden doğmuş, bereket, talih ve güzellik tanrıçasının adı o up, aşk tanrısı Kama’nın annesi ve Vişnu’nun vücut bulmuş formu Narayana’nın eşidir.

Oku
Mısır Mitolojisi

Heket, Heqet (Mısır Mitolojisi)

Heket, Heqet Mısır Mitolojisinde aynı zamanda ölülerin muhafızı olan doğum ve bereket tanrıçasının adı olup, kurbağa veya başlı bir kadın olarak tasvir edilirdi. Çorak topraklara bereket getiren bir olay olan Nil nehrinin her yıl taşmasıyla eş zamanlı ortaya milyonlarca kurbağa çıkmakta olup bu durum kurbağaların bereket ve hayat döngüsü ile ilişkilendirilmesine sebep olmuştur.

Oku
Halkbilim Kelt Mitolojisi

Banshee (Kelt Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Banshee  İrlanda ve İskoç halklarının inanışında çökük burunlu, seyrek ve dağınık saçlı, derin göz çukurlarının içerisinde ağlamaktan kızarmış gözlere sahip genellikle lime lime olmuş beyaz bir yatak çarşafına bürünmüş yaşlı kadın görünümünde düşsel bir yaratığın adıdır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Aştaroth, Astarte, Aştoreth (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk AŞTAROTH Antik Filistin ve Suriye’de (MÖ 1200-200 yılları arasında özellikle Tyre, Sidon, Elath kentlerinde tapınılan aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, erkekliğin sembolü Baal’a karşıt dişiliğin sembolüdür.

Oku
Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Aphrodite veya Afrodit (Yunan Mitolojisi), Venüs (Roma Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Aphrodite veya Afrodit (Yunanca Ἀφροδίτη) Yunan Mitolojisinde aşk, güzellik ve arzu tanrıçasının olup Roma mitolojisindeki karşılığı Venus (Venüs)‘tür.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ninhursag, Ninhursanga (Sümer Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Ninhursag, Ninhursanga Sümer halkının inanışında aynı zamanda ana tanrıça kabul edilen yeryüzü ve bereket tanrıçası olup, adı Sümerce “(Kutsal) Dağın Kadını” anlamına gelmekte kimi kaynaklarda Nintu (Doğumun Hanımı), Mama (Ana), Ninmah (Büyük Kraliçe), Belet-Ili (Tanrıların Hanımı) ve Ki (yeryüzü) olarak da anılmıştır. Tapınak yazıtlarında kendisinden “Cennetin gerçek ve en büyük Hanımı” olarak bahsedilirken Sümer krallarının Ninhursanga’nın sütünü içerek büyüdüklerine inanılmaktaydı. Sonradan bereket tanrıçası İnanna ve İştar ile özdeşleştirilmiştir.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Coatlicue, Koatlikue, Teteoh innan (Aztek Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Coatlicue, Koatlikue veya Teteoh inna Aztek Mitolojisinde ateş ve yeryüzü tanrıçası olup, tüm tanrıların, güneş, gökyüzü ve yıldızların anası olan dev bir yılan olarak tasvir edilmekteydi. Coatlicue, Teteoinan (Tanrıların Anası), Toci (Büyükanamız) ve Khiuakoatl (Yılan Kadın) adlarıyla da bilinip, doğum sırasında ölen kadınların koruyucusu kabul edilmekteydi. Koatlikue, kimi yazarlarca haklarında pek bir şey bilinmeyen Tonantzin (Anamız), İlamatekuhtli (Eski Tanrıça), Tlaltekuhtli (Taş bıçak yutan Yer Kurbağası), Temazalteki (Banyo Büyük anası), İtzpapalotl (Obsidyen Kelebek) adlı tanrıçalar ile özdeşleştirmiştir.

Oku
Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Hera (Yunan Mitolojisi), Juno (Roma Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk HERA (Ἥρᾱ), Yunan Mitolojisinde Hesiod’un Theogony adlı eserine göre Olympos tanrılarının kraliçesi, Titan Kronos ile Rhea’nın kızı, Demeter, Hades, Hestia, Poseidon ve Zeus’un kardeşi, Zeus’un eşi, demircilik tanrısı Hephaestus, gençlik ve sağlık tanrıçası Hebe ile savaş tanrısı Ares’in annesi olan evlilik ve doğum tanrıçasıdır.

Oku
Halkbilim İskandinav Mitolojisi Okültizm

Alman Cadıları: Bertha ve Holle ile İtalyan cadısı Befana

Makale: Özhan Öztürk Bertha, İskandinav tanrıçası Frigga’nın Eski Yüksek Almanca “parlak” anlamına gelen, bereket ve evlilik ile ilişkilendirilen adlarından birisi olup, aynı zamanda Kuzey Almanya’da Holle veya Hulda (‘Müşfik’), Bavyera bölgesinde Brechta (Beyaz Kadın), Frau Berta veya Eisenberta olarak da bilinen bir cadının adıdır.

Oku
Hint Mitolojisi

Durga (Hint Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk DURGA, Hint Mitolojisinde Ana tanrıça Devi’nin (ya da Parvati’nin) korkunç bir formunun adı olup, kaplan veya aslana binen, altın tenli 10 kollu bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Şiva’nın eşi, Lakşmi ile Sarasvati’nin annesi olan Durga ellerinde kılıç ve mızrak gibi çeşitli silahlar taşıyıp, kan kırmızı bir sari giyen, ağzından alevler saçan bir savaşçı olarak çoğunlukla iblislerle savaşırken tasvir edilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!